Course syllabus AJOT1 - Anglický jazyk - odborná terminologie I (ZF - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
AJOT1
Název předmětu česky:
Anglický jazyk - odborná terminologie I
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková
Garantující ústav:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Vyučující:
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
AKR19
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostObor
Ročník
SkupinaVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý13.00-14.50A411
B-ZIZ
B-ZIZ
B-ZIZ
1
1
1
1
5
6
L. Zouhar Ludvíková
Cvičení
Každý týden
20
Středa
17.00-18.50Z5 (ČP II.)
B-ZIZ
1
 
Cvičení
Každý týden
30
Čtvrtek
9.00-10.50
A32b
B-ZIZ
B-ZIZ
B-ZIZ
1
1
1
2
3
4
L. Zouhar LudvíkováCvičeníKaždý týden
22
Čtvrtek11.00-12.50A32b
B-ZIZ
B-ZIZ
1
1
2
3
Cvičení
Každý týden22
Čtvrtek
13.00-14.50A32aB-ZIZ
B-ZIZ
B-ZIZ
B-ZIZ
1
1
1
1
1
1
2
4
L. Zouhar LudvíkováCvičeníKaždý týden
22
Sobota
13.00-16.50
ZFDP1 (Led)
L. Zouhar Ludvíková
Přednáška
Nepravidelně
98
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studium je zaměřeno především na práci s odbornými materiály, rozšíření slovní zásoby o odborné zahradnické termíny,rozvíjení schopností ústní i písemné komunikace a porozumění slyšenému i psanému textu.
 
Obsah předmětu:
1.
Prezentace univerzity, analýza jednotlivých fakult (dotace 0/2)
2.
Zahradnictví a příbuzné obory (dotace 0/2)
3.
Zahrada, Typy zahrad (dotace 0/2)
4.
Rostliny (dotace 0/2)
5.Dřeviny (dotace 0/2)
6.
Ovoce a zelenina (dotace 0/2)
7.Zahradní květiny (dotace 0/2)
8.
Bylinky (dotace 0/2)
9.
Krajina (dotace 0/2)
10.
Výživa rostlin (dotace 0/2)
11.
Škůdci a choroby rostlin (dotace 0/2)
12.
Závěrečný test (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
26 h
10 h
příprava na zkoušku
10 h
15 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
25 h
příprava prezentace
6 h
6 h
Celkem56 h56 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet
Studenti napíší závěrečný zápočtový test - (70% úspěšnost)
80% docházka
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JANÁSKOVÁ, P. English for horticulture and landscape architecture. 2nd vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 199 s. ISBN 978-80-7375-023-7.
DOSTÁLKOVÁ, J. Anglicko-český zahradnický slovník: [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. Průhonice: Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, 1992. 56 s. ISBN 80-85116-05-7.
Česko-anglický zahradnický slovník: [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. Průhonice: VÚOZ, 1995. 49 s. ISBN 80-85116-07-3.
HÁJKOVÁ, J. et al. Anglicko-český a česko-anglický slovník ekologie a životního prostředí = English-Czech and Czech-English environmental dictionary. 1st vyd. Olomouc: Fontána, 1998. 598 s. Lexicon Pragensis. ISBN 80-86179-11-7.
Anglicko-český zemědělský slovník. Praha: Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství, 1992. 170 s.
MURPHY, R. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for elementary students of English. 3rd vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 319 s. ISBN 9780521675819.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace ZTKP Zpracovatelské technologie a kvalita potravin, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace ZTKP Zpracovatelské technologie a kvalita potravin, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace VAV Vinohradnictví a vinařství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace Z Zahradnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace VAV Vinohradnictví a vinařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace Z Zahradnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky:
Brno, Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 27. 4. 2020.

Type of output: