Course syllabus SJZ2A - Světový jazyk - španělština začátečníci 2 v AJ (FRRMS - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
SJZ2A
Název předmětu česky:
Světový jazyk - španělština začátečníci 2 v AJ
Název předmětu anglicky:
World Language - Spanish in English Beginner Course 2
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
španělština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity: Světový jazyk - španělština začátečníci 1 v AJ
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Středa
9.00-10.50
Z25 (ČP II.)M. Horák
Cvičení
Každý týden24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Kurz je určen pro zahraniční studenty, účastnit se mohou jak úplní začátečníci, tak věční začátečníci, kteří si chtějí znovu zopakovat a procvičit základy španělštiny.
 
Obsah předmětu:
1.
Jak někoho představit a popsat (dotace 0/2)
 
a.
Popis vzhledu a charakteru
b.
Vyjádření osobních zálib a zájmů
c.Mezilidské vztahy
d.
Sloveso gustar
e.
Přivlastňovací přídavná jména a zájmena
f.
Příbuzenské vztahy

2.
Zvyky (dotace 0/2)
 
a.
Jak vyjádřit opakování děje
b.
Přítomný čas nepravidelných sloves
c.
Reflexivní slovesa
d.
Opakování času, dnů v týdnu a částí dne

3.
Stravování (dotace 0/2)
 
a.
Základní potraviny
b.
Nakupování jídla
c.
V restauraci
d.
Slovesa poner a traer
e.
Stravovací zvyky ve španělsky mluvících zemích
f.
Typické pokrmy

4.
Orientace ve městě (dotace 0/2)
 
a.
Popis vesnice a města
b.Líčení oblíbeného místa
c.
Dotazování na cestu
d.
Používání městské hromadné dopravy
e.
Kvantifikátory

5.
Charakteristika osoby (dotace 0/2)
 
a.
Minulý čas
b.Schopnosti a dovednosti
c.
Osobní klady a zápory
d.
Sloveso saber + infinitiv
e.
Přídavná jména určená k popisu charakteru

6.
Životopis (dotace 0/2)
 
a.
Popis minulých událostí
b.
Vyjádření trvání děje
c.Minulý čas
d.
Empezar a + infinitiv
e.
Ir/Irse

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
24 h
konzultace4 h
příprava na zkoušku
14 h
příprava na průběžné hodnocení
7 h
příprava na průběžný test
7 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná docházka 80 %.

2 průběžné testy a zápočtový e-test (gramatika, lexikologie, frazeologie, morfologie), minimální úspěšnost celkem 65%.

Ústní zkouška založená na individuálním vyjádření a interakci (tematické zaměření viz "Obsah předmětu").
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
CORPAS, J. Aula 1 Libro del alumno (A1) + CD. Praha: Klett, 2011. ISBN 978-84-8443-254-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 20. 11. 2019.

Type of output: