Course syllabus NJZ2 - Světový jazyk - němčina - začátečníci 2 (FRRMS - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu: NJZ2
Název předmětu česky:
Světový jazyk - němčina - začátečníci 2
Název předmětu anglicky:
World Language - German Beginner Course 2
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
němčina
Garant předmětu: Mgr. et Mgr. Irena Býčková
Garantující ústav: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. et Mgr. Irena Býčková (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek9.00-10.50Z25 (ČP II.)CvičeníKaždý týden24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je rozvíjení základních znalostí jazyka. V návaznosti na předmět NJZ 1 pokračuje předmět NJZ 2 dalšími probíranými lekcemi (L8 až L16) a rozvíjením poslechu, základních konverzačních okruhů v rámci témat v učebnici (viz) a mluvnice (přehled mluvnického systému a procvičování jednotlivých jevů). Studenti-začátečníci by měli navíc zvládnout obecná témata: Stellenanzeige, Bewerbung um einen Sprachkurs oder Studienaufenthalt, Studium an unserer Uni, Lebenslauf, Möglichkeiten unserer Absolventen im Rahmen der EU-Länder (Studium, Arbeit, Job, Studium der Fremdsprachen - Zertifikat usw.).
 
Obsah předmětu:
1.
mluvení, psaní, poslech, mluvnice (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
24 h
příprava na zkoušku
24 h
příprava na průběžné hodnocení8 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem a návaznou zkouškou. Požadavky k zápočtu: Písemný zápočtový test z probraných mluvnických okruhů, včetně porozumění poslechovému textu a praktické zvládnutí lexika a mluvnice. Požadavky ke zkoušce: Zvládnutí ústní části - znalost všeobecných okruhů, lexika, schopnost konverzace, dialogu atd. v rámci probraných okruhů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HÖPPNEROVÁ, V. Deutsch an der Uni: němčina pro vysoké školy. 1st vyd. Praha: Ekopress, 2003. 276 s. ISBN 80-86119-66-1.
HÖPPNEROVÁ, V. Deutsch an der Uni: němčina pro vysoké školy: poslechové texty.  [other]. Praha. 2003.
HÖPPNEROVÁ, V. -- JAUCOVÁ, L. Moderní učebnice němčiny: vhodná i pro samouky. 2nd vyd. Praha: NS Svoboda, 2003. 357 s. ISBN 80-205-1014-1.
LÉVY-HILLERICH, D. Mit Deutsch in Europa studieren - arbeiten - leben. Fraus, 2005. ISBN 80-7238-369-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 11. 11. 2019.

Type of output: