Course syllabus FJZ2A - Světový jazyk - francouzština začátečníci 2 v AJ (FRRMS - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
FJZ2A
Název předmětu česky: Světový jazyk - francouzština začátečníci 2 v AJ
Název předmětu anglicky:
World Language - French in English Beginner Course 2
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
francouzština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Mgr. Hamza Messari, PhD. (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
15.00-16.50
Z26 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit studenty základům francouzštiny - lekce 1-4 učebnice Ultimate French Beginners - Intermediate.
 
Obsah předmětu:
1.
Lekce 5: Les objets de la maison - věci v domácnosti. (dotace 0/6)
 
a.
Přivlastňovací zájmena, ukazovací zájmena, postavení adjektiv ve větě, sloveso savoir.
b.Slovní zásoba L 5
c.Výslovnost L 5
d.
Text Chez un antiquaire.

2.
Lekce 6: Ce que j'aime et n'aime pas - co mám/ nemám rád. (dotace 0/6)
 
a.
Nepravidelné sloveso faire, slovesa espérer a acheter, blízká budoucnost, roční období a měsíce, nepravidelný ženský rod přídavných jmen, nepravidelná adjektiva v mužském rodě.
b.Slovní zásoba L 6.
c.Výslovnost L 6.
d.Text Le temps.

3.
Lekce 7: A la gare - na nádraží. (dotace 0/6)
 
a.
Il y a, zdvořilostní výraz je voudrais, Qu'est-ce que c'est,vyjadřování časových údajů.
b.Slovní zásoba L 7.
c.
Výslovnost L 7 - francouzská abeceda.
d.
Text L 7: A la gare de l'Est.

4.Lekce 8: Au restaurant - v restauraci. (dotace 0/6)
 
a.
Nepravidelná slovesa prendre a boire, slovesa commencer a manger, dělivý člen, idiomatické výrazy se slovesem avoir, zájmeno "on".
b.
Slovní zásoba L 8.
c.
Výslovnost L 8.
d.Text Diner avec des amis.

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
cvičení28 h
příprava na zkoušku8 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test
10 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemný test; požadované znalosti L 1 - 4 učebnice Ultimate French Beginners- Intermediate.
Písemný test musí být splněný na 70 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
STILLMAN, D M. -- GORDON, R. The ultimate French review and practice : mastering French grammar for confident communication. 2nd vyd. New York: McGraw-Hill, 2011. 426 s. ISBN 978-0-07-174414-0-.
Ultimate French: beginner-intermediate. New York: Living Language, 2009. 428 s. ISBN 978-1-4000-0963-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, LS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 20. 11. 2019.

Type of output: