Course syllabus FJZ1 - Světový jazyk - francouzština začátečníci 1 (FRRMS - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
FJZ1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - francouzština začátečníci 1
Název předmětu anglicky:
World Language - French Beginner Course 1
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (1 kredit)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
francouzština
Garant předmětu:
Mgr. Hamza Messari, PhD.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Mgr. Hamza Messari, PhD. (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
13.00-14.50
Z26 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání základních znalostí gramatiky, slovní zásoby a konverzačních obratů.
 
Obsah předmětu:
1.
Mluvení: ústní prezentace na daná témata (dotace 0/7)
 
a.
studentova osobnost
b.
rodina
c.místo bydliště
d.
pozdravy
e.žádost, poděkování

2.
Poslech: (dotace 0/7)
 
a.
pro celkové porozumění
b.
pro pochopení hlavní myšlenky/hlavních myšlenek
c.
pro specifickou informaci

3.
Psaní: (dotace 0/7)
 
a.
psaní adresy
b.jednoduchý soukromý dopis

4.
Mluvnice: (dotace 0/7)
 
a.
pravidelná slovesa I. třídy
b.
nepravidelná slovesa etre, avoir, aller, pouvoir, connaître
c.slovosled oznamovací věty
d.
otázka zjišťovací a doplňovací
e.
zápor
f.
přídavná jména

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
cvičení
24 h
0 h
příprava na zkoušku
4 h0 h
Celkem28 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet: student má 3 průběžné testy, první na 20 bodů, druhý na 20 bodů, třetí na 60 bodů. Student musí získat 70%.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MENAND, R. -- CAPELLE, G. Le Nouveau Taxi! 1- Livre de l'élève. Paris: Hachette, 2008.
MENAND, R. -- CAPELLE, G. Le Nouveau Taxi! 1 - Cahier d'exercices. Paris: Hachette, 2008.
PRAVDOVÁ, M. Francouzština pro začátečníky. Le français pour vous. Leda, 1994. 376 s. ISBN 80-85927-10-1.

Doporučená:
TREVISI, S. -- DELAISNE, P. -- CANELAS, J. Café créme 2. Hachette Livre, 1997. 192 s. ISBN 2-01-15-5093-9.
Kanemann-Pougatch: , Café crème 1(vybrané pasáže)
Pravdová: , Francouzština pro začátečníky

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 11. 11. 2019.

Type of output: