Course syllabus FJSP2 - Světový jazyk - francouzština středně pokročilí 2 (FRRMS - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu: FJSP2
Název předmětu česky:
Světový jazyk - francouzština středně pokročilí 2
Název předmětu anglicky: World Language - French Intermediate Course 2
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
francouzština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Hamza Messari, PhD. (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek
17.00-18.50
Z26 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Zopakovat a prohloubit znalosti gramatiky (2. slovesná třída, imperfektum, passé récent, konjunktiv, pořadí zájmen, nepřímá otázka) a slovní zásoby z vybraných konverzačních okruhů (stravování, obchody, nemoci, studium).
 
Obsah předmětu:
1.Mluvení (dotace 0/0)
 
a.Jídlo ve Francii a v ČR, restaurace
b.
Lidské tělo, nemoci
c.Obchody
d.
Telefonování
e.
Studium, univerzita (MZLU), fakulta, studijní obor
f.
Volný čas

2.
Poslech (dotace 0/0)
 
a.Poslech pro celkové porozumění
b.
Poslech pro pochopení hlavní myšlenky/ hlavních myšlenek
c.
Poslech pro specifickou informaci

3.
Čtení (dotace 0/0)
 
a.
Čtení pro celkové porozumění
b.
Čtení pro pochopení hlavní myšlenky/ hlavních myšlenek
c.
Čtení pro specifickou informaci

4.Psaní (dotace 0/0)
 
a.
Úřední dopis
b.
Strukturovaný životopis
c.
Motivační dopis

5.Gramatika (dotace 0/0)
 
a.
Člen dělivý
b.
Imparfait
c.
Passé récent
d.Pravidelná slovesa 2. třídy
e.
Konjunktiv přítomný a minulý (présent du subjonctif, passé du subjonctif)
f.Pořadí dvou zájmen
g.Zájmenné příslovce "en"
h.
Nepřímá otázka
i.
Vyjadřování časových vztahů
j.
Nepravidelná slovesa (zopakování a procvičení nejčastějších nepravidelných sloves)

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
cvičení
24 h
0 h
konzultace
3 h
0 h
příprava na zkoušku
14 h0 h
příprava na průběžné hodnocení5 h
0 h
příprava na průběžný test5 h
0 h
příprava prezentace
5 h
0 h
Celkem
56 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet z gramatiky a slovní zásoby učebnice Le français pour vous s důrazem na lekce 19 - 24, úspěšnost minimálně 70%, ústní zkouška - četba textu, překlad, otázky k textu, konverzace (prázdniny, studium, nemoci, Francie, stravování ve Francii a v ČR).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PRAVDOVÁ, M. Francouzština pro začátečníky - žákovský sešit. Leda, 1994. 108 s. ISBN 80-901664-4-X.
TREVISI, S. -- DELAISNE, P. -- CANELAS, J. Café créme 2. Hachette Livre, 1997. 192 s. ISBN 2-01-15-5093-9.
CANIER, Y. -- LAVENNE, C. -- BÉRARD, E. Tempo 1. Didier Hatier, 1996. 224 s. ISBN 2-278-04423-0.
CANIER, Y. -- LAVENNE, C. -- BÉRARD, E. Tempo 2. Didier Hatier, 1997. 272 s. ISBN 2-278-04427-3.
PRAVDOVÁ, M. -- PRAVDA, M. Francouzská konverzace. SPN, 1992. 352 s. ISBN 80-04-23639-1.

Doporučená:
PRAVDOVÁ, M. -- RAK, P. Francouzština pro začátečníky = Le français pour vous. 2nd vyd. Voznice: Leda, 2002. 375 s. ISBN 80-85927-10-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 11. 11. 2019.

Type of output: