Course syllabus FJP2 - Světový jazyk - francouzština pokročilí 2 (FRRMS - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
FJP2
Název předmětu česky:
Světový jazyk - francouzština pokročilí 2
Název předmětu anglicky:
World Language - French Advanced Course 2
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: francouzština
Garant předmětu: Mgr. Hamza Messari, PhD.
Garantující ústav:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Hamza Messari, PhD. (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity: Světový jazyk - francouzština pokročilí 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa11.00-12.50Z25 (ČP II.)H. MessariCvičeníKaždý týden24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Upevnění a rozšíření znalostí gramatiky (konjunktivy, zájmena ukazovací a přivlastňovací, souslednost časů, přechodníky, vyjadřování záporu, účelu, množství), slovní zásoby (sdělovací prostředky, postoje, vyjadřování emocí, umění a literatura, finance) a konverzačních obratů, nácvik poslechu s porozuměním.
 
Obsah předmětu:
1.
Poslech: nahrávky všeobecných nebo populárně vědeckých textů (dotace 0/0)
 
a.Poslech pro celkové porozumění
b.Poslech pro pochopení hlavní myšlenky/ hlavních myšlenek
c.
Poslech pro specifickou informaci

2.
Mluvení - ústní prezentace na témata: (dotace 0/0)
 
a.Presse et médias
b.
Gestes et postures
c.
Sentiments et émotion
d.Arts et littérature
e.
Les jeunes
f.L'argent et l'économie
g.Espoirs, rêves et décisions

3.
Čtení: texty všeobecné i populárně vědecké (dotace 0/0)
 
a.
Čtení pro celkové porozumění
b.
Čtení pro pochopení hlavní myšlenky/ hlavních myšlenek
c.Čtení pro specifickou informaci

4.
Psaní: (dotace 0/0)
 
a.
Úřední dopis (žádost, stížnost, reklamace, e-mail)
b.
Strukturovaný životopis
c.Motivační dopis

5.
Gramatika: (dotace 0/0)
 
a.
Konjunktiv (présent du subjonctif, passé du subjonctif)
b.
Ukazovací zájmena samostatná
c.
Přivlastňovací zájmena samostatná
d.
Nepřímá řeč, souslednost časů
e.
Participe présent et passé
f.
Gérondif
g.
Předbudoucí čas (futur antérieur)
h.
Vyjadřování záporu
i.
Vyjadřování času
j.Vyjadřování účelu
k.
Vyjadřování množství

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
cvičení
24 h
0 h
konzultace
3 h
0 h
příprava na zkoušku
14 h
0 h
příprava na průběžné hodnocení
5 h
0 h
příprava na průběžný test
5 h
0 h
příprava prezentace
5 h
0 h
Celkem56 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
písemný test z gramatiky a slovní zásoby učebnice Vite et bien 2 s důrazem na lekce 14 - 20, minimální úspěšnost 60%, ústní zkouška - prezentace na vybrané téma (umění, francouzská kuchyně, Francie atd.), úspěšnost 60% podle kritérií ústní zkoušky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Vite et bien 2: métdode rapide pour adultes. S.l.: CLE Intarnational, 2010. 191 s. ISBN 978-209-035275-7.
Ultimate French: beginner-intermediate. New York: Living Language, 2009. 428 s. ISBN 978-1-4000-0963-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 11. 11. 2019.

Type of output: