Course syllabus AJSP1 - Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1 (FRRMS - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu: AJSP1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1
Název předmětu anglicky:
World Language - English Intermediate Course 1
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (1 kredit)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Mgr. Pavel Reich, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Mgr. Renata Hajslerová (cvičící, zkoušející)
Mgr. Lea Hasíková (cvičící, zkoušející)
PhDr. Ivana Malovičová (cvičící, zkoušející)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (garant)
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Pondělí
9.00-10.50
Z5 (ČP II.)
I. MalovičováCvičeníKaždý týden24
Pondělí
11.00-12.50
Z25 (ČP II.)L. Zouhar LudvíkováCvičeníKaždý týden
24
Pondělí
13.00-14.50
Z25 (ČP II.)CvičeníKaždý týden
24
Pondělí13.00-14.50Z5 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
24
Úterý9.00-10.50Z26 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
24
Úterý9.00-10.50
Z5 (ČP II.)
I. MalovičováCvičení
Každý týden
24
Úterý
11.00-12.50
Z5 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
24
Úterý
13.00-14.50
Z5 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
24
Středa
11.00-12.50
Z26 (ČP II.)CvičeníKaždý týden
24
Středa
15.00-16.50
Z25 (ČP II.)L. Zouhar Ludvíková
Cvičení
Každý týden
24
Čtvrtek11.00-12.50
Z26 (ČP II.)
L. Hasíková
Cvičení
Každý týden24
Čtvrtek
11.00-12.50
Z25 (ČP II.)
R. Hajslerová
Cvičení
Každý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem kurzu je upevnit a rozšířit znalosti angličtiny a zlepšit komunikační a prezentační dovednosti studentů v cizím jazyce. V kurzu je kladen důraz na porozumění textu a porozumění slyšenému slovu. Dále by měl student být schopen ústní komunikace a písemného projevu na středně pokročilé úrovni.
 
Obsah předmětu:
1.
Making connections (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: Present Simple and Present Continuous
b.
Vocabulary: Social networks and the internet
c.Work skills: Writing a professional profile
d.
Functions: Networking

2.International Design (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: Past Simple; Present Perfect Simple a Present Perfect Continuous
b.
Vocabulary: Starting a new business; phrasal verbs
c.
Work skills: Team meetings
d.
Functions: Checking progress; delegating tasks

3.
Prezentace studentů (dotace 0/2)
4.
Future lifestyles (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: will, may, might, be likely / possible
b.
Vocabulary: The speed of change; describing cause and effect
c.
Work skills: Emails - confirming arrangements
d.
Functions: Making arrangements

5.Prezentace studentů (dotace 0/2)
6.
Heritage (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: Making comparisons
b.
Vocabulary: City descriptions; -ing vs -ed adjectives
c.
Work skills: Presentations - using visual aids
d.Functions: Giving opinions

7.
Prezentace studentů (dotace 0/2)
8.
Fashion and function (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: Modal and related verbs: have to, must, need to, be allowed to, can
b.
Vocabulary: Colours and colour idioms; prefixes
c.
Work skills: Telephoning
d.
Functions: Giving advice and suggestions

9.
Závěrečný test (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
cvičení28 h0 h
Celkem
28 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Způsob ukončení: zápočet
Zápočtový test vycházející z probraného učiva; minimální skóre je 60%. Podmínkou připuštění k testu je prezentace přednesená na hodině v průběhu semestru.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HARDING, K. -- LANE, A. International express: intermediate : student's book with pocket book and DVD-ROM. Oxford: Oxford University Press, 2014. 167 s. ISBN 978-0-19-459786-9.

Doporučená:
HASHEMI, L. -- THOMAS, B. Grammar for first certificate with answers: self-study grammar reference and practice. 2nd vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 259 s. Cambridge books for Cambridge exams--. ISBN 978-0-521-69087-4.
English vocabulary in use: pre-intermediate & intermediate. 3rd vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 263 s. ISBN 0-521-01171-X.
MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 379 s. ISBN 978-0-521-53762-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-FY Fytotechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-RL-RL Rostlinolékařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZS-AE Agroekologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZS-PUO Pozemkové úpravy a ochrana půdy, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-AGB-MBB Molekulární biologie a biotechnologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-TO-OH Odpadové hospodářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-TP-TP Technologie potravin, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 11. 11. 2019.

Type of output: