Course syllabus OJA2 - Odborný jazyk - angličtina II (ZF - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
OJA2
Název předmětu česky:
Odborný jazyk - angličtina II
Název předmětu anglicky: English Professional Terminology II
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Lea Hasíková (cvičící, garant, zkoušející)
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
Odborný jazyk - angličtina
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
17.00-18.50
X02L. Zouhar Ludvíková
Cvičení
Každý týden
30
Úterý17.00-18.50X01
Cvičení
Každý týden30
Čtvrtek
15.00-16.50
X02L. HasíkováCvičení
Každý týden
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studium je zaměřeno především na práci s odbornými materiály, rozšíření slovní zásoby o odborné zahradnické termíny, rozvíjení schopností komunikace ústní i písemné a porozumění slyšenému i psanému textu.
 
Obsah předmětu:
1.
získání schopnosti ústně prezentovat odborná témata v rámci studijního oboru (dotace 0/0)
2.poslech a porozumění anglické nahrávce, schopnost tvořivě zužitkovat získané informace (dotace 0/0)
3.
čtení odborného textu s porozuměním,písemné shrnutí odborného textu (dotace 0/0)
4.
seminární práce (v rozsahu 2 stran, obsahující abstrakt, klíčová slova, seznam použité literatury) (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
příprava na zkoušku20 h
příprava prezentace10 h
zpracování seminární práce
26 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
ANALYZA ODBORNEHO TEXTU -ZPT.
zkouška - ústní zkouška z 25 témat dle učebnice - 21 Z MIMORADNYCH DUVODU - KORONAVIROVA PANDEMIE -
VIZ: DETAILY NIZE
VYUCUJICI: LEA HASIKOVA
VYUCUJICI: LENKA LUDVIKOVA
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JANÁSKOVÁ, P. English for horticulture and landscape architecture. 1st vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 199 s. ISBN 80-7157-609-3.
DOSTÁLKOVÁ, J. Anglicko-český zahradnický slovník: [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. Průhonice: Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, 1992. 56 s. ISBN 80-85116-05-7.
Česko-anglický zahradnický slovník: [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. Průhonice: VÚOZ, 1995. 49 s. ISBN 80-85116-07-3.
HÁJKOVÁ, J. et al. Anglicko-český a česko-anglický slovník ekologie a životního prostředí = English-Czech and Czech-English environmental dictionary. 1st vyd. Olomouc: Fontána, 1998. 598 s. Lexicon Pragensis. ISBN 80-86179-11-7.
Anglicko-český zemědělský slovník. Praha: Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství, 1992. 170 s.
MURPHY, R. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 2nd vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 300 s. ISBN 0-521-52932-8-.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZI-Z Zahradnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ZKA-ZKA Zahradní a krajinářská architektura, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ZKA-ZKR Zahradní a krajinářské realizace, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 5. 5. 2020.

Type of output: