Course syllabus OJN2 - Odborný jazyk - němčina II (ZF - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
OJN2
Název předmětu česky:
Odborný jazyk - němčina II
Název předmětu anglicky:
German Professional Terminology II
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
němčina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. et Mgr. Irena Býčková (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity:
Odborný jazyk - němčina
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek
11.00-12.50X02CvičeníKaždý týden20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Doporučen pro obory ZI, JRZP, MZKU, ZAKA
Cílem předmětu je rozvinout znalost odborné terminologie a naučit studenta dorozumět se v odborné komunikaci.Důraz je kladen na studium odborných textů, ústní prezentaci před publikem, samostatný ústní projev a poslech krátkých autentických textů.
 
Obsah předmětu:
1.léčivé rostliny (dotace 2/0)
 
a.
léčivé rostliny

2.
heřmánek (dotace 2/0)
 
a.heřmánek

3.
působení hnojiv na zeleninu (dotace 0/2)
 
a.
působení hnojiv na zeleninu

4.
působení hnojiv na okrasné rostliny (dotace 0/2)
 
a.
působení hnojiv na okrasné rostliny

5.
rostliny potřebují vodu (dotace 0/2)
 
a.
rostliny potřebují vodu

6.setí a přesazování (dotace 0/2)
 
a.setí a přesazování

7.
zasadit do kořenáče a přesadit (dotace 0/2)
 
a.
zasadit do kořenáče a přesadit

8.rozmnožování skrze řízkování (dotace 0/2)
 
a.
rozmnožování skrze řízkování

9.
odnože (dotace 0/2)
 
a.odnože

10.
roubování, štěpování (dotace 0/2)
 
a.roubování, štěpování

11.
podpírání a přivazování rostlin (dotace 0/2)
 
a.podpírání a přivazování rostlin

12.bonsai (dotace 0/0)
 
a.
bonsai

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení24 h
konzultace2 h
veřejná prezentace (ústní)4 h
příprava na zkoušku
10 h
příprava na průběžné hodnocení4 h
příprava na průběžný test
8 h
příprava prezentace
4 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná a ústní zkouška
Předmět je ukončen písemným testem a ústní zkouškou (referát). Referát je přednesen formou prezentace v průběhu semestru. Hodnotí se účast na cvičeních.
Písemný test: 60-minutový písemný test (minimální skóre 65%) na daná témata předmětu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BELÁKOVÁ, H. -- ŠORBAN, V. Čítanka německých odborných textů pro posluchače AF a ZF MZLU v Brně. 1st vyd. Brno: MZLU, 1997. 106 s. ISBN 80-7157-284-5.
LÉVY-HILLERICH, D. Mit Deutsch in Europa: studieren, arbeiten, leben. 1st vyd. Plzeň: Fraus, 2005. 122 s. ISBN 80-7238-369-8.

Doporučená:
LÉVY-HILLERICH, D. Deutsch in der Landwirtschaft. Fraus, 2005. 171 s. ISBN 80-7238-318-3.
1000 Fragen für den jungen Gärtner: Garten- und Landschaftsbau. 360 s. ISBN 978-3-8001-6948-1.
TOMŠÍK, K. Zemědělská němčina. 1st vyd. Praha: Profi Press, 2007. 338 s. ISBN 978-80-86726-23-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZI-Z Zahradnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ZKA-ZKA Zahradní a krajinářská architektura, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ZKA-ZKR Zahradní a krajinářské realizace, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 30. 10. 2019.

Type of output: