Course syllabus AJOT2 - Anglický jazyk - odborná terminologie II (ZF - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
AJOT2
Název předmětu česky:
Anglický jazyk - odborná terminologie II
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Vyučující:
Mgr. Lea Hasíková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Denisa Kovářová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
AKR19
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostVyučujícíAkceČetnostKapacita
Pondělí15.00-16.50
A11
Cvičení
Každý týden
32
Úterý11.00-12.50
X03
L. Zouhar LudvíkováCvičeníKaždý týden
30
Pátek
14.00-18.50ZFDP1 (Led)L. Zouhar Ludvíková
Přednáška
Nepravidelně
98
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je rozvinout jazykové dovednosti v oblasti anglického jazyka
(akademické čtení, psaní, poslech a odbornou komunikaci). Důraz je kladen na četbu odborných textů, ústní projev - referát, prezentaci před publikem, poslech a analýzu krátkých autentických textů.
 
Obsah předmětu:
1.
ÚVOD DO PROBLEMATIKY EKOTROFOLOGIE (dotace 0/2)
2.
AKADEMICKÉ ČTENÍ - CHARAKTERISTIKA STYLU, AKTUALITY, KRITICKÉ ČTENÍ,DETAILNÍ POROZUMĚNÍ FAKTICKÉMU MATERIÁLU, RYCHLÉ ČTENÍ ZAMĚŘENÉ NA ZÍSKÁNÍ HLAVNÍCH MYŠLENEK, NÁCVIK TECHNIKY KONSEKUTIVNÍHO TLUMOČENÍ (dotace 0/2)
3.AKADEMICKÉ PSANÍ - ESEJ, EXCERPTA, RESUME, REŠERŠE, ANOTACE, TECHNIKA DEFINOVÁNÍ (dotace 0/2)
4.
SENZORICKÉ ZKOUŠKY POTRAVIN, KONTROLA POTRAVIN V INTENCÍCH PLATNÉ LEGISLATIVY (dotace 0/2)
5.LEGISLATIVA A NORMY (dotace 0/2)
6.
VITAMÍNY V POTRAVINÁCH, STANOVENÍ MINERÁLNÍCH LÁTEK (dotace 0/2)
7.
STANOVENÍ VODY A SUŠINY (dotace 0/2)
8.PREZENTACE PRODUKTŮ VYRÁBĚNÝCH V ČR, PROFIL FIRMY (dotace 0/2)
9.PREZENTACE FIRMY, REKLAMA, VELETRH, MARKETING (dotace 0/2)
10.
NÁPOJOVÝ PRŮMYSL, VYTVOŘENÍ REKLAMNÍ AKCE, DOTAZNÍK, PREZENTACE PRODUKTU, SPECIFIKA (dotace 0/2)
11.VINAŘSTVÍ 1, ÚVOD DO PROBLEMATIKY,ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE (dotace 0/2)
12.
VINAŘSTVÍ 2, PREZENTACE, ANALÝZA ODBORNÝCH TEXTŮ (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
24 h
10 h
příprava na zkoušku
4 h
0 h
Celkem
28 h
10 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška obsahuje znalost odborných okruhů a výklad odborných témat.
80% povinná docházka
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DOSTÁLKOVÁ, J. Anglicko-český zahradnický slovník: [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. Průhonice: Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, 1992. 56 s. ISBN 80-85116-05-7.
Česko-anglický zahradnický slovník: [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. Průhonice: VÚOZ, 1995. 49 s. ISBN 80-85116-07-3.
HÁJKOVÁ, J. et al. Anglicko-český a česko-anglický slovník ekologie a životního prostředí = English-Czech and Czech-English environmental dictionary. 1st vyd. Olomouc: Fontána, 1998. 598 s. Lexicon Pragensis. ISBN 80-86179-11-7.
JANÁSKOVÁ, P. English for horticulture and landscape architecture. 2nd vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 199 s. ISBN 978-80-7375-023-7.
WineWords, English for Wine Professionals & Wine Lovers.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-ZIZ Zahradnické inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-ZIZ Zahradnické inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Brno, Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 16. 12. 2019.

Type of output: