Course syllabus NJOT2 - Německý jazyk - odborná terminologie II (ZF - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu: NJOT2
Název předmětu česky:
Německý jazyk - odborná terminologie II
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Mgr. et Mgr. Irena Býčková
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. et Mgr. Irena Býčková (cvičící, garant, zkoušející)
Ing. Katarína Pavlačková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
AKR19
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Pondělí
11.00-12.50
Z26 (ČP II.)
I. Býčková
Cvičení
Každý týden
22
Pátek
14.00-18.50
ZFD31 (Led)PřednáškaNepravidelně20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Doporučen pro obory ZI, JRZP, MZKU, ZAKA
Cílem předmětu je rozvinout znalost odborné terminologie a naučit studenta dorozumět se v odborné komunikaci.Důraz je kladen na studium odborných textů, ústní prezentaci před publikem, samostatný ústní projev a poslech krátkých autentických textů.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
cvičení
24 h
0 h
konzultace
2 h
0 h
veřejná prezentace (ústní)4 h0 h
příprava na zkoušku
10 h0 h
příprava na průběžné hodnocení
4 h
0 h
příprava prezentace4 h0 h
Celkem
48 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná a ústní zkouška
Předmět je ukončen písemným testem a ústní zkouškou (referát). Referát je přednesen formou prezentace v průběhu semestru. Hodnotí se účast na cvičeních.
Písemný test: 60-minutový písemný test (minimální skóre 65%) na daná témata předmětu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BELÁKOVÁ, H. -- ŠORBAN, V. Čítanka německých odborných textů pro posluchače AF a ZF MZLU v Brně. 1st vyd. Brno: MZLU, 1997. 106 s. ISBN 80-7157-284-5.
LÉVY - HILLERICH, D. Mit Deutsch in Europa studieren - arbeiten- leben. Fraus, 2005. 171 s. ISBN 80-7238-369-8.
LÉVY-HILLERICH, D. Deutsch in der Landwirtschaft. Fraus, 2005. 171 s. ISBN 80-7238-318-3.
1000 Fragen für den jungen Gärtner: Garten- und Landschaftsbau. 360 s. ISBN 978-3-8001-6948-1.
TOMŠÍK, K. Zemědělská němčina. 1st vyd. Praha: Profi Press, 2007. 338 s. ISBN 978-80-86726-23-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-ZIZ Zahradnické inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-ZIZ Zahradnické inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:  (a starší)
Místo výuky:
Brno, Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 30. 10. 2019.

Type of output: