Course syllabus NJP2 - Světový jazyk - němčina pokročilí 2 (FRRMS - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu: NJP2
Název předmětu česky:
Světový jazyk - němčina pokročilí 2
Název předmětu anglicky:
World Language - German Advanced Course 2
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: němčina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Mgr. et Mgr. Irena Býčková (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity: Světový jazyk - němčina pokročilí 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Úterý9.00-10.50
Z25 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Rozšíření a upevnění znalostí získaných dosavadním studiem a zdokonalení komunikačních a prezentačních schopností studentů v cizím jazyce.
 
Obsah předmětu:
1.
Mluvení (dotace 0/8)
 
a.
Prezentace
b.
Aktuální události
c.
Studium, univerzita

2.
Poslech (dotace 0/6)
 
a.
Pro celkové porozumění
b.
Pro pochopení hlavní myšlenky/hlavních myšlenek
c.Pro specifickou informaci

3.
Psaní (dotace 0/4)
 
a.
Motivační dopis
b.
Stížnost, dotazník
c.
Referát, písemná zpráva

4.
Mluvnice (dotace 0/6)
 
a.Zájmenná příslovce, adjektiva v genitivu
b.
Vedlejší věty se statt-zu, anstatt dass, statt + genitiv
c.Trpný rod se "sein", "werden"
d.
Vedlejší věty časové s "bevor", "während", "seit"
e.
Příčestí minulé a přítomné

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení24 h
0 h
konzultace
2 h
0 h
příprava na zkoušku14 h0 h
příprava na průběžné hodnocení
8 h
0 h
příprava na průběžný test
8 h
0 h
Celkem
56 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínky ukončení: zápočet je udělen za úspěšné absolvování 1 průběžného testu během semestru a 1 testu na konci semestru + přednesení ústní prezentace v hodině + splnění docházky (max 2 absence). Uspěje-li student u písemného testu, následuje ústní část - pohovor nad tématy probíranými v hodině, zkoušení po dvou.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LÉVY-HILLERICH, D. Mit Deutsch in Europa studieren - arbeiten - leben. Fraus, 2005. ISBN 80-7238-369-8.
HÖPPNEROVÁ, V. Deutsch an der Uni: němčina pro vysoké školy. 2nd vyd. Praha: Ekopress, 2009. 326 s. ISBN 978-80-86929-42-2.
DALLAPIAZZA, R. et al. Tangram aktuell 3: Lektion 5 - 8 : Kursbuch + Arbeitsbuch : Niveaustufe B1/2. 1st vyd. Ismaning: Hueber, 2006. 158 s. Deutsch als Fremdsprache. ISBN 978-3-19-001819-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-RSZ Realizace a správa zeleně, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-KA Krajinářská architektura, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-RSZ Realizace a správa zeleně, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-FT-FT Floristická tvorba, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 30. 10. 2019.

Type of output: