Course syllabus AJSP2 - Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2 (FRRMS - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
AJSP2
Název předmětu česky:
Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2
Název předmětu anglicky: World Language - English Intermediate Course 2
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Mgr. Pavel Reich, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Renata Hajslerová (cvičící, zkoušející)
Mgr. Lea Hasíková (cvičící, zkoušející)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí15.00-16.50Z5 (ČP II.)Cvičení
Každý týden
24
Pondělí
16.00-17.50
ZFAB2 (Led)L. Hasíková
Cvičení
Každý týden30
Čtvrtek
9.00-10.50
Z26 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
24
Čtvrtek13.00-14.50
Z25 (ČP II.)
CvičeníKaždý týden24
Čtvrtek
15.00-16.50
Z5 (ČP II.)
R. HajslerováCvičení
Každý týden
24
Sobota
14.00-18.50
ZFAC1 (Led)L. Hasíková
Cvičení
Nepravidelně
56
Sobota14.00-18.50ZFAC1 (Led)
Cvičení
Nepravidelně
56
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem kurzu je upevnit a rozšířit znalosti angličtiny a zlepšit komunikační dovednosti studentů v cizím jazyce. V kurzu je kladen důraz na porozumění textu a porozumění slyšenému slovu. Dále by měl student být schopen ústní komunikace a písemného projevu na středně pokročilé úrovni.
 
Obsah předmětu:
1.
Using innovation (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect
b.
Vocabulary: Water footprint; noun formation
c.
Work skills: Presentations 2 - structuring a talk
d.
Functions: Describing problems and finding solutions

2.
Work styles and careers (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: Zero, 1st, and 2nd Conditional
b.
Vocabulary: Money and finance
c.
Work skills: Emails 2 - job applications
d.
Functions: Discussing and reaching agreement

3.
Psaní (dotace 0/4)
4.
Processes (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: Passives; Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple, will
b.
Vocabulary: Product journey
c.
Work skills: Time management
d.Functions: Checking understanding and clarifying

5.
The business of sport (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: Relative clauses
b.
Vocabulary: Describing personal qualities
c.
Work skills: Job interviews
d.
Functions: Changing plans

6.
Great partnerships (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: 3rd Conditional; should / shouldn't have
b.
Vocabulary: Changing careers; -ing vs infinitive
c.
Work skills: Teleconferencing and videoconferencing
d.Functions: Catching up

7.
Závěrečný test (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
24 h
0 h
konzultace
3 h
4 h
příprava na zkoušku14 h
28 h
příprava na průběžné hodnocení
5 h
14 h
příprava na průběžný test
5 h
10 h
příprava prezentace5 h0 h
Celkem
56 h
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Způsob ukončení: zápočet a ústní zkouška
Zápočet: vypracování písemného úkolu (max. 10 bodů), závěrečný test vycházející z probraného učiva (max. 40 bodů)
Ústní zkouška (max. 50 bodů)
K úspěšnému ukončení předmětu je potřeba získat z každé části (prezentace, test, zkouška) aspoň 60%.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HARDING, K. -- LANE, A. International express: intermediate : student's book with pocket book and DVD-ROM. Oxford: Oxford University Press, 2014. 167 s. ISBN 978-0-19-459786-9.
HASHEMI, L. -- THOMAS, B. Grammar for first certificate with answers: self-study grammar reference and practice. 2nd vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 259 s. Cambridge books for Cambridge exams--. ISBN 978-0-521-69087-4.
REDMAN, S. English vocabulary in use: pre-intermediate & intermediate. 2nd vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 263 s. ISBN 978-0-521-01171-6.
MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 379 s. ISBN 0-521-53762-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-RSZ Realizace a správa zeleně, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-KA Krajinářská architektura, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-RSZ Realizace a správa zeleně, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-FT-FT Floristická tvorba, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 30. 10. 2019.

Type of output: