Course syllabus OTAJK - Odborný jazyk - OH K (AF - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
OTAJK
Název předmětu česky:
Odborný jazyk - OH K
Název předmětu anglicky: Technical Terminology WM K
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina, němčina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. et Mgr. Irena Býčková (cvičící, zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pátek
13.00-16.50Z25 (ČP II.)
Cvičení
Nepravidelně
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je rozšířit odbornou slovní zásobu a jazykové struktury,
procvičit orientaci v odborné literatuře.
Rozšiřovat základních jazykové dovednosti a kompetence a upevnit schopnost prezentovat materiály z oboru studentovy specializace.
 
Obsah předmětu:
1.Obsah látky v souladu s odborností studentů. (dotace 8/0)
 
a.
Odpad a životní prostředí
b.Bioodpad
c.
Recyklace
d.Průmyslový odpad
e.
Domovní odpad
f.Kompostování
g.Spalovny
h.Odpadní voda a čističky
i.
Skládky v EU a ve světě
j.
Nebezpečný odpad

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhKombinované studium
přednáška8 h
konzultace
11 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test
15 h
příprava prezentace
10 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška z probrané látky: písemný test (minimálně 66% správných odpovědí) a ústní prezentace (správnost minimálně 66%).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SCHWARTZ, L J. -- RHYNER, C R. -- WENGER, R B. Waste Management and Resource Recovery. Florida: CRC Press, 1995. 544 s. ISBN 0-87371-572-1.

Doporučená:
The Oxford-Duden Pictorial English Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 1991. 820 s. Oxford References. ISBN 0-19-864155-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TO-OH Odpadové hospodářství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Type of output: