Course syllabus OTNJT - Odborný jazyk - Němčina, TP (AF - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu: OTNJT
Název předmětu česky:
Odborný jazyk - Němčina, TP
Název předmětu anglicky: German for Specific Purpose
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
němčina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. et Mgr. Irena Býčková (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity: Světový jazyk - němčina - zkouška nebo Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2 nebo Světový jazyk - němčina pokročilí 2
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Středa
9.00-10.50
A12CvičeníKaždý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Schopnost vyjádřit názor k odborné problematice
Schopnost ústně a písemně sumarizovat text
Schopnost poslechu s porozuměním odborné problematiky
Schopnost čtení odborného textu s porozuměním
 
Obsah předmětu:
1.
Nauka o výživě (dotace 0/2)
 
a.
Živiny
b.
Bílkoviny
c.
Sacharidy
d.
Tuky

2.
Vitamíny (dotace 0/2)
3.
Minerální látky (dotace 0/2)
4.Konzervanty (dotace 0/2)
5.
Mléko (dotace 0/2)
6.
Sýry (dotace 0/2)
7.
Maso (dotace 0/2)
8.
Biopotraviny (dotace 0/2)
9.
Víno (dotace 0/2)
10.
Hygiena potravin (dotace 0/2)
11.
Prezentace studentů (dotace 0/2)
12.
Hodnocení (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
24 h
konzultace
4 h
příprava na zkoušku
16 h
příprava na průběžné hodnocení
12 h
příprava prezentace
14 h
zpracování seminární práce
14 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná a ústní zkouška
Předmět je ukončen písemným testem a ústní zkouškou. Hodnotí se účast na cvičeních.
Písemný test: 60-minutový písemný test (minimální skóre 65%) na daná témata předmětu, test se píše v 11. týdnu semestru

Ústní zkouška: a) 15-minutová prezentace v průběhu cvičení na téma daného oboru v německém jazyce,
b) prezentace a obhajoba seminární práce z daného oboru v německém jazyce s použitím probrané odborné německé terminologie a gramatických struktur charakteristických pro odborný jazyk, 20 minut (minimální skóre 60 %)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BELÁKOVÁ, H. Čítanka německých odborných textů pro posluchače oborů technologie potravin a agroekologie. 1st vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. 45 s. ISBN 80-7157-381-7.

Doporučená:
TOMŠÍK, K. Zemědělská němčina. 1st vyd. Praha: Profi Press, 2007. 338 s. ISBN 978-80-86726-23-6.
HEISS, R (. Lebensmitteltechnologie: Biotechnologische, chemische, mechanische und thermische Verfahren der . 4th vyd. Berlin: Springer-Verlag, 1991. 432 s. ISBN 3-540-53972-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TP-TP Technologie potravin, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Type of output: