Course syllabus OTAJZ - Odborný jazyk - Angličtina, Zem (AF - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
OTAJZ
Název předmětu česky: Odborný jazyk - Angličtina, Zem
Název předmětu anglicky:
English for specific Purpose
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Ing. Denisa Kovářová
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Denisa Kovářová (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity:
Světový jazyk - angličtina - zkouška nebo Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2 nebo Světový jazyk - angličtina pokročilí 2
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Pondělí9.00-10.50
X03
M. Horák
Cvičení
Každý týden
28
Pondělí
13.00-14.50
X03
Cvičení
Každý týden28
Pondělí
15.00-16.50
X03D. Kovářová
Cvičení
Každý týden
28
Pondělí
17.00-18.50
X01
Cvičení
Každý týden
28
Úterý
17.00-18.50
X02D. KovářováCvičení
Každý týden
28
Čtvrtek7.00-8.50X03
Cvičení
Každý týden28
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Schopnost vyjádřit názor k odborné problematice.
Schopnost ústně sumarizovat odborný text.
Schopnost ústně i písemně prezentovat odborná témata.
Schopnost poslechu s porozuměním odborné problematiky.
Schopnost čtení odborného textu s porozuměním.
Schopnost vytvořit písemné shrnutí/abstrakt odborného textu.
 
Obsah předmětu:
1.
Rostlina a její funkce (dotace 0/2)
2.
Životní cyklus rostlin (dotace 0/2)
3.
DNA a genetický kód (dotace 0/2)
4.
Reprodukce (dotace 0/2)
5.Trávicí systém hospodářských zvířat (dotace 0/2)
6.Chov domácích zvířat (dotace 0/2)
7.
Choroby rostlin (dotace 0/2)
8.
Výživa rostlin a zvířat (dotace 0/2)
9.Krmiva (dotace 0/2)
10.Složení a vlastnosti půd (dotace 0/2)
11.
Úvod do nauky o pěstování plodin (dotace 0/2)
12.Prezentace studentů (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
24 h
konzultace7 h
příprava na zkoušku
15 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test
18 h
příprava prezentace
10 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná 80% účast. Písemná a ústní zkouška
Předmět je ukončen písemným testem a ústní zkouškou. Hodnotí se účast na cvičeních.
Písemný test: 60-minutový písemný test (minimální skóre 65%) na daná odborná témata. Ústní zkouška: Student by měl dosáhnout schopnosti pracovat s odborným textem svého studijního oboru -- porozumění textu, překlad textu, reprodukce/výklad textu. Dále by měl student dosáhnout schopnosti ústní komunikace a písemného projevu ve svém studijním oboru.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VORÁČEK, J. Zemědělská angličtina. 1st vyd. Praha: Profi Press, 2004. 360 s. ISBN 80-86726-08-8.
HORÁK, M. -- RŮŽIČKOVÁ, G. -- KOCOURKOVÁ, B. -- SAPÁKOVÁ, E. -- KAVENSKÁ, V. -- GRANDA CRUZ, L. -- ŠKRABÁKOVÁ, L. -- TOURNON, J. -- ROSERO ALPALA, M G. -- FORERO PINTO, L E. -- ROSERO, A. -- CASTRO PINEDA, N A. -- BELTRÁN ZAPATA, G D. -- HALBICH, M. -- MINERO ORTEGA, F. -- SOBIECKI, J F. -- AMIROVA, E. A Reader in Ethnobotany and Phytotherapy. 1st vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2014. 191 s. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1803-2109 ; vol. 7 (2014), no. 6. ISBN 978-80-7509-157-4.
SAPÁKOVÁ, E. -- ŠEFROVÁ, H. -- HASÍKOVÁ, L. -- HORKÝ, P. -- HŘIVNA, L. -- HORÁK, M. Garlic pests and their influence on yield in regional agricultural areas. 1st vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2014. 68 s. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1803-2109 ; vol. 7 (2014), no. 2. ISBN 978-80-7509-036-2.
SAPÁKOVÁ, E. -- ŠEFROVÁ, H. -- HŘIVNA, L. -- HASÍKOVÁ, L. -- BITTNER, V. Nutrition,Pests and Pathogens of Sugar Beet. 1st vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2014. 78 s. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1803-2109 ; vol. 7 (2014), no. 4. ISBN 978-80-7509-143-7.
Agriculture, hydrology, and water quality. Wallingford: CABI Publishing, 502 s. ISBN 0-85199-545-4.

Doporučená:
Doporučené studijní materiály/zdroje pro studenty video/audio nahrávky odborného zaměření články z odborných časopisů/publikací internet R. Murphy, English Grammar in Use M. Hewings, Advanced Grammar in Use

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-FY Fytotechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-RL-RL Rostlinolékařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-AGB-MBB Molekulární biologie a biotechnologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Type of output: