Course syllabus OTAJP - Odborný jazyk - Angličtina, PT (AF - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
OTAJP
Název předmětu česky:
Odborný jazyk - Angličtina, PT
Název předmětu anglicky: English for specific Purpose
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující: Mgr. Lea Hasíková (cvičící, zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (tutor)
Ing. Denisa Kovářová (cvičící, zkoušející)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí11.00-12.50
X02
D. Kovářová
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Odborný jazyk pro specializaci provoz techniky
Hlavním cílem předmětu je prověřit schopnost studenta orientovat se v odborném textu, číst a interpretovat odbornou literaturu a vysvětlit odbornou terminologii.
Cíle:
Schopnost vyjádřit názor k odborné problematice.
Schopnost ústně sumarizovat odborný text.
Schopnost ústně i písemně prezentovat odborná témata.
Schopnost poslechu s porozuměním odborné problematiky.
Schopnost čtení odborného textu s porozuměním.
Schopnost vytvořit písemné shrnutí/abstrakt odborného textu.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do předmětu (dotace 0/2)
2.Technology in use (dotace 0/5)
 
a.
Describing technical functions and applications
b.Explaining how technology works
c.Emphasizing technical advantages
d.
Simplifying and illustrating technical explanations

3.
Materials technology (dotace 0/5)
 
a.
Describing specific materials
b.
Categorising materials
c.
Specifying and describing properties
d.
Discussing quality issues

4.
Components and assemblies (dotace 0/5)
 
a.
Describing component shapes and features
b.
Explaining and assessing manufacturing techniques
c.
Explaining jointing and fixing techniques
d.
Describing positions of assembled components

5.Engineering design (dotace 0/5)
 
a.
Working with drawings
b.Discussing dimensions and precision
c.
Describing design phases and procedures
d.
Resolving design problems

6.
Breaking point (dotace 0/5)
 
a.
Describing types of technical problem
b.
Assessing and interpreting faults
c.
Describing the causes of faults
d.Discussing repairs and maintenance

7.
Závěrečný test (dotace 0/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
příprava na zkoušku56 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná 70% účast. Písemná zkouška. Předmět je ukončen písemným testem. Hodnotí se účast na cvičeních. Písemný test: 60-minutový písemný test (minimální skóre 60%) ověřující znalosti probrané látky. Student by měl být schopen pracovat s odborným textem svého studijního oboru - porozumění textu, překlad textu, reprodukce/výklad textu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
IBBOTSON, M. Cambridge English for engineering. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 112 s. ISBN 978-0-521-71518-8.

Doporučená:
MURPHY, R. Essential grammar in use: a self study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 319 s. ISBN 978-0-521-67580-2.
CARROLL, J. The Illustrated Encyclopedia of Tractors & Farm Machinery: An Informative History and Comprehensive Directory of Tractors Around the World with Full Coverage of All the Great Marques, Designers and Manufacturers. Leicester: Anness Publishing, 2013. 256 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Type of output: