Course syllabus NJZ-D - Jazyk německý (AF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
NJZ-D
Název předmětu česky:
Jazyk německý
Název předmětu anglicky:
German Language
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
němčina
Garant předmětu: Mgr. et Mgr. Irena Býčková
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
Mgr. et Mgr. Irena Býčková (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
I. Písemné podklady pro vykonání zkoušky

Základem zkoušky je studium 200 stran odborného textu v cizím jazyce.
Doktoramd předloží též strukturovaný životopis v jazyce, ve kterém uchazeč vykoná zkoušku.
Dodá 250 odborných výrazů a slovních spojení ze svého oboru s překladem do českého jazyka ze schválené odborné publikace.
(Základem zkoušky je studium 200 stran odborného textu v cizím jazyce.)
1. Doktorand předloží ke zkoušce obsah přečteného odborného textu
2. Dále předloží obsah disertační práce v rozsahu 1 strany. Předloží též strukturovaný životopis v jazyce, ve kterém uchazeč vykoná zkoušku.
3. Dodá 250 odborných výrazů a slovních spojení ze svého oboru s překladem do českého jazyka ze schválené odborné publikace
II. Ústní zkouška
Během ústní zkoušky musí uchazeč prokázat své komunikativní kompetence a znalost odborné terminologie v cílovém jazyce.
 
Obsah předmětu:
1.
Studium odborné terminologie na základě přečtené literatury, akademické psaní, překlad odborného textu (dotace 0/0)
 
a.
Odborná terminologie daného oboru, předložení 250 odborných termínů
b.Abstrakt
c.
Životopis

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
příprava na zkoušku56 h
0 h
Celkem
56 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Znalost odborné terminologie v cílovém jazyce.
Zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LÉVY-HILLERICH, D. Deutsch in der Landwirtschaft. Fraus, 2005. 171 s. ISBN 80-7238-318-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2020/2021 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Type of output: