Course syllabus AJZ-D - Jazyk anglický (AF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
AJZ-D
Název předmětu česky:
Jazyk anglický
Název předmětu anglicky:
English Language
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Renata Hajslerová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Lea Hasíková (cvičící, přednášející, zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cilem predmetu je orientovat studenty ke studiu cizojazycne literatury souvisejici se zamerenim disertacni práce
Obsah předmětu
Příprava a vypracování 4 klíčových dokumentů:
1. Profesní životopis v AJ (Europass)
2. Slovník v MS Excel (250 odborných termínů z cizojazyčné literatury a jejich překlad)
3. Obsah odborné kniha -- nesmí být starší 10 let, min. počet stran 250 (rozsah 1 A4, písmo: Times New Roman (12), řádkování 1)
4. Obsah disertační práce (rozsah 1 A4, písmo: Times New Roman (12), řádkování 1)
 
Obsah předmětu:
1.
Jazyk anglický (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinnost absolvovat 3 konzultace u svého examinátora (ÚJKS přiděluje zkoušejícího (kontakt: eva.sapakova@mendelu.cz). Zkouškové období se řídí harmonogramem zkouškového období na jednotlivých fakultách Mendelovy univerzity. Od letního semestru 2013/2014 mohou být u zkoušky přítomni dva examinátoři. Ukončení předmětu je ústní zkouškou.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MAY, P. First Certificate Trainer. Cambridge: Cambridge Univesity Press, 2010. 237 s. ISBN 978-0-521-12853-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2020/2021 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Type of output: