Course syllabus D-RJ - Světový jazyk - Ruština (ZF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
D-RJ
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Ruština
Název předmětu anglicky: Russian language
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Mgr. Lea Hasíková
Garantující ústav:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Vyučující:
Mgr. Lea Hasíková (garant, zkoušející)
Mgr. Petr Novák (zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je: naučit se orientovat v současné ruské odborné terminologii z oblasti zahradnictví, vinohradnictví a zahradní a krajinářské architektury, rozumět významu odborných termínů týkajících se dané tématiky, umět definovat, rozlišit a popsat dané odborné pojmy v ruštině, naučit se získat potřebné informace z poslechu a adekvátně reagovat, naučit se číst odborné ruské texty a porozumět jim, seznámit se s odbornou terminologií a následně umět používat správné výrazy a gramatiku ruského jazyka k tvorbě a interpretaci odborných textů, naučit se efektivně komunikovat mluvenou ruštinou v různých situacích, interpretovat odborné koncepce a komunikovat s okolím, naučit se se psát různé druhy odborných textů v ruštině a korespondovat s rusky mluvícími protějšky (psaní mailů, životopis,odborné články).
Student musí ovládat jazyk na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
 
Obsah předmětu:
1.
Садоводство и огородничество (dotace 0/0)
2.Виноградарство и виноделие (dotace 0/0)
3.Садовая архитектура и ландшафтный дизайн (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen komisionální zkouškou, zkouška probíhá formou prezentace a následné diskuze, délka trvání 30 minut. Ke zkoušce student předloží tyto písemné materiály:
1. obsah přečteného odborného textu v rozsahu 1 strany/písmo 12.
2. obsah disertační práce v rozsahu 1 strany/písmo 12, řádkování 1
3. strukturovaný životopis v ruském jazyce
4. 250 odborných výrazů a slovních spojení ze svého oboru s překladem do českého jazyka ze schválené odborné publikace (v písemné i elektronické podobě).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2020/2021 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky: Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 7. 10. 2019.

Type of output: