Sylabus predmetu DEDR - Dendronika (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DEDR
Název v jazyce výuky: Dendronika
Název česky: Dendronika
Název anglicky: Dendronic
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský; magisterský navazující; doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: prof. Ing. Jan Čermák, CSc. (garant)
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. (zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem je získat přehled o prakticky aplikovatelných současných poznatcích zejména u procesů a struktur, které lze v současné době měřit na lesnicky významných úrovních biologické organizace (celé vzrostlé stromy a lesní porosty). Zjišťovat příčinné závislosti mezi strukturou a funkcí u hlavních systémů dřevin a interpretovat je teoreticky i prakticky z hlediska operační architektury, vitality a funkční stability objektů za normálních a extrémních podmínek prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.Vědecká formulace praktických lesnických otázek, zhodnocení současných možností jejich řešení, (dotace 0/0)
2.Měření hlavních funkčních struktur stromů s využitím moderní instrumentální techniky: (dotace 0/0)
3.Měření toku vody a energie v ekosystémech (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Oborově specifické kompetence:
 
-Aplikace získaných teoretických poznatků při práci v krajině

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     cvičení20 h0 h
     práce v terénu10 h10 h
     konzultace30 h50 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h20 h
     zpracování protokolů4 h4 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZČERMÁK, J. -- SIMON, J. -- NADĚŽDINA, N. -- TRCALA, M.Open field-applicable instrumental methods for structural and functional assessment of whole trees and stands
DBredemeier M., Cohen S., Godbold D. l., Lode e., Pichler W., Schleppi P. 2011. Forest Managemant and the Water cycle. Ecological studies 212, Springer Dordrecht, Heidelberg, London, New York. 531p, ISBN 978-90-481-9833-7 (HB)
DČermák J. and Nadezhdina N. 2010. Instrumental approaches for studying tree water relations along gradients of tree size and forest age. Chapter 15 (385-426pp.) in: Meinzer F.C., Dawson T. and Lachenbruch B. (eds.): Size- and Age-Related Changes in Tree Structure and Function. Springer , Dordrecht, Heidelberg, London, New York. e-ISBN 978-94-007-1242-3.
DČermák J. and Nadezhdina N. 2011. Field studies of whole-tree leaf and roots distribution and water relations in several European forests. Chapter 4 in Forest Management and the Water Cycle. Ecological studies, 2011, Vol.212, Part 1, e-ISBN 978-90-481-9834_4.
DČermák J., Nadezhdina N., Trcala M., Simon J. Open field-applicable instrumental methods for structural and functional assesment of whole trees and stands. 2014. iForest - Biogeoscience and forestry, www sisef. it/forest/.53 p. 2014
DKimmis J.P., 1987. Forest ecology, Univ.Brit.Columbia, Prentice Hall, N.Jersy, 700 p.
DNadezhdina N., David T.S ., David J.S., Nadezhdin V., Čermák J., Gebauer R., and Stokes A. 2012. Root structure: In Situ Studies Through Sap low Research. In: Manusco S. (ed.): Measuring Roots, an updated approach. Springer Heidelberg, Dordrecht, London, N.York. 382p. e-ISBN 978-3-642-22067-8.
DNadezhdina N., David T.S ., David J.S., Nadezhdin V., Čermák J., Gebauer R., Ferreira M.I., Conceicao N., Dohnal M., Tesar M., Gartner K. and Ceulemans R. 2012.Root function: In Situ Studies Through Sap low Research. In: Manusco S. (ed.): Measuring Roots, an updated approach. Springer Heidelberg, Dordrecht, London, N.York. 382p. e-ISBN 978-3-642-22067-8.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: