Sylabus predmetu VES - Vegetační ekologie subtropů (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Vegetační ekologie subtropů
Semestr: ZS 2019/2020
Garant předmětu: Ing. Martin Rejžek, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška
Ukončení a kredity: zápočet (3 kredity)
 
Cíl předmětu:
Studenti se seznámí s charakteristikou vegetace hlavních subtropických lesních i nelesních biomů a s případovými studiemi ze subtropického lesa (Čína, Argentina), savan (Jižní Amerika, Afrika) a pouští a polopouští (Chile, Argentina).
 
Obsah předmětu:
1.Charakteristika vegetace hlavních subtropických biomů. (dotace 24/0)
 
a.Specifika výzkumu subtropické vegetace.
b.Charakteristika vegetace subtropických lesů.
c.Charakteristika stepí a savan subtropických oblastí.
d.Charakteristika pouští a polopouští.

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška24 h10 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení20 h34 h
     zpracování seminární práce40 h40 h
Celkem84 h84 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
zápočet (udělený na základě seminární práce pojednávající o aktuálním vědeckém problému týkajícím se vegetace subtropů)
 
Metody předmětu: výuka proběhne formou přednášek (každá 2 hodiny)
 
Literatura:
Základní:
BRECKLE, S. Walter's Vegetation of the Earth: The Ecological Systems of the Geo-Biosphere. Germany: Springer-Verlag, 2002. 527 s. ISBN 978-3-540-43315-6.
SCHULTZ, J. The ecozones of the world : the ecological divisions of the geosphere. 2. vyd. New York: Springer, 2005. 252 s. ISBN 3-540-20014-2.
Ecology of desert systems. San Diego: Academic Press, 343 s. ISBN 978-0-12-747261-4.
Plant life in the world's mediterranean climates: California, Chile, South Africa, Australia, and the Mediterranean Basin. Sacramento, CA: California Native Plant Society ;, 257 s. ISBN 978-0-520-20809-4.
JENÍK, J. -- PAVLIŠ, J. Terestrické biomy: lesy a bezlesí Země. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 238 s. ISBN 978-80-7375-481-5.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, ZS 2013/2014   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Radim Matula, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Martin Rejžek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Martin Svátek, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 5. 2019.

Typ výstupu: