Sylabus predmetu ZAG - Applied Genetics (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZAG
Název v jazyce výuky: Applied Genetics
Název česky: Applied Genetics
Název anglicky: Applied Genetics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující; doktorský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Peter Mendel (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: studovat na fakultě REK nebo studovat na fakultě LDF
 
Zaměření předmětu:
Předmět přímo navazuje na předmět Mendlova genetika v příkladech. Cílem předmětu je seznámit studenta s možnostmi aplikované molekulární genetiky v lesnictví a také ho zasvětit do základů molekulární biologie. Předmět se nebude ani vyhýbat populárním tématům jako je např. problematika GMO (Geneticky Modifikované Organismy). Součástí předmětu jsou i praktické úkoly zaměřené na základní molekulárně-genetické postupy.
 
Obsah předmětu:
1.Aplikovaná genetika kolem nás (dotace 2/0)
 
a.aplikace v medicíně, ve šlechtění, v kriminalistice, a ve fytopatologii

2.Úvod do laboratorní práce (dotace 0/2)
 
a.zacházení s automatickými pipetami

3.Příprava roztoků pro molekulární experimenty (dotace 1/1)
 
a.kalkulace, vážení, rozpouštění, úprava pH v roztocích
b.ředění roztoků

4.Extrakce DNA, PCR, zjištění kvality a kvantity DNA, Spektrofotometr (koncentrace DNA 260/280 nm), nanodrop, elektroforéza) (dotace 2/8)
5.Elektronické databáze sekvencí a genomových projektů (GeneBank, vyhledávací algoritmy Blast, Contig, Clustal) (dotace 2/0)
6.GMO - spása lidstva nebo záhuba? (dotace 2/0)
7.Markery, restrikční štěpení (dotace 2/2)
8.Sekvenování (dotace 1/1)
 
a.sekvenování podle Sanger
b.short gun sekvenování - Pyrosequencing

9.Metody fingerprinting, a jeho využití v praxi (dotace 2/0)
 
a.RFLP, AFLP, RAPD, Mikrosatelity

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost řešit problémy
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost interpretovat data získaná z molekulární biologie.
-Znalost pracovních postupů.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška13 h
     cvičení1 h
     seminář1 h
     laboratorní práce13 h
Samostudium
     příprava na zkoušku6 h
     příprava prezentace3 h
Celkem37 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška (5 kreditů)
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZSNUSTAD , D P. -- SIMMONS , M J.GenetikaBrnoNakladatelství Masarykovy univerzity2009978-80-210-4852-2
ZŠMARDA, J. a kol.Metody molekulární biologieBrnoMasarykova univerzita200580-210-3841-1
ZBEDNÁŘ, J. -- VYHNÁNEK, T. -- JEDLIČKOVÁ, D.Cvičení z genetiky rostlinBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně199980-7157-388-4
ZCVRČKOVÁ, F.Úvod do praktické bioinformatikyPrahaAcademia200680-200-1360-1

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: