Sylabus predmetu AFD - Anatomie a fyziologie dřevin (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: AFD
Název v jazyce výuky: Anatomie a fyziologie dřevin
Název česky: Anatomie a fyziologie dřevin
Název anglicky: Anatomy and Physiology of Trees
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 19/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Získání znalostí a dovedností k pochopení vývoje, vývinu, reprodukce, stavby a životních procesů rostlinné buňky, pletiv, orgánů a celistvých lesních rostlin a k pochopení významu proměnlivosti struktur a procesů rostlin pod vlivem dědičných možností za určitých režimů vnějších faktorů.
 
Obsah předmětu:
1.Cytologie (dotace 3/2) (dotace 0/2)
 
a.Strukturní charakteristiky rostlinných buněk: buněčná stěna, plastidy, mitochondrie, endomembránový komplexu a cytoskeletu. Kompartmentační pravidla, význam membrán pro kompartmentaci.

2.Histologie (dotace 3/3)
 
a.Primární a sekundární meristémy, dělení a diferenciace buněk. Typy rostlinných buněk a pletiv. Jednoduchá a složená pletiva. Systémy pletiv: meristémy, krycí, vodivá a základní pletiva, jejich struktura a funkce.

3.Základy morfologie dřevin (primární a sekundární stavba) (dotace 3/6)
 
a.a. Primární a sekundárná stavba kořene. Růst kořene, růstový vrchol a kořenová čepička. Pericykl a tvorba laterálních kořenů. Kořenové vlášení. Mykorrhiza. Morfologie kořenů.
b. Primární a sekundární stavba stonku. Růst stonku. Stavba vzrostného vrcholu. Morfologie stonku.
c. Anatomie listu.

4.Základy fyziologie rostlin (dotace 4/0)
 
a.a. Fytosyntéza
b. Respirace
c. Transport vody, solí a plynů v rostlinách, řízení látkových toků.
d. Růstové procesy v rostlinách, fytohormony, vnější faktory řídící růst

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Dovednost řešit problémy
-Návrh pěstebních opatření stromů
-Obecné kompetence
-Oborově specifické kompetence:
-Rozvoj abstraktního myšlení
-Schopnost pečovat o dřeviny s ohledem na jejich ekofyziologické a estetické charakteristiky
-Schopnost pochopit vlastnosti stromu na základě jeho anatomické stavby
-Schopnost pochopit vlastnosti stromu na základě jeho fyziologie
-Znalost vlivu stresových faktorů na fyziologii stromu

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h19 h
     cvičení28 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku42 h60 h
     příprava na průběžné hodnocení28 h32 h
     zpracování protokolů14 h29 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
K ukončení předmětu je třeba - povinná účast na cvičení, vytvoření protokolů ze cvičení, napsání zápočtového testu na 60 %, který se skládá s praktické (doplnění anatomických popisů u obrázků) a teoretické části. Zkouška se pak skláda z písemnné části (30 minut) a ústní části. Aby student uspěl u zkoušky, musí odpovědět aspoň 50 % otázek správně.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPROCHÁZKA, S. a kol.Botanika: morfologie a fyziologie rostlinBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-125-8
ZHOLBROOK, N M. -- ZWIENIECKI, M A.Vascular transport in plantsAmsterdamElsevier Academic Press20050-12-088457-7
ZIntroduction to plant ecology: a guide for beginners in the Study of Plant CommunitiesLondonAllen & Unwin1946
ZPhysiological plant ecology: ecophysiology and stress physiology of functional groupsBerlinSpringer3-540-43516-6
ZThe ecology of plantsSunderland, Mass.Sinauer Associates, Inc.978-0-87893-294-8

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: