Sylabus predmetu MAPBK - Biotope and Landscape Mapping (FFWT - SS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Course code: MAPBK
Course title in language of instruction: Mapování biotopů a krajiny
Course title in Czech: Biotope and Landscape Mapping
Course title in English: Biotope and Landscape Mapping
Mode of completion and number of credits: Fulfillment of requirements (3 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes: full-time, 0/0/5 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Language of instruction: Czech
Level of course: master continuing
Semester: SS 2018/2019
Name of lecturer: Ing. Linda Černušáková (instructor)
doc. Ing. Jan Lacina, CSc. (instructor)
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček (instructor)
Prerequisites: State Bachelor Examination
 
Aims of the course:
The aim of subject is to make an elaborating of selected detailed analytic and synthetic thematic geoecological maps of large scale as a basis for proposals of kinds of landscape management.
 
Course contents:
1.The fundamentals of geoecological thematic cartography (allowance 4/0)
 
a.the goals of map construction
b.thematic content and legend of large scale maps
c.methods of symbolisation
d.bordes estimation
e.GIS and GPS using

2.Konstrukce a vyhodnocení map historie využití krajiny (allowance 2/0)
3.Field independent mapping and map construction in scale 1 : 10 000 (allowance 0/34)
 
a.geomorphological map
b.soil ans geobiocoenological map
c.map of biotopes
d.sozological map
e.map of controlled landscape development

 
Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-Ability to apply knowledge
-Ability to make decisions
-Ability to work in interdisciplinary team
-Basic computing skills
-Professional knowledge
-Skilled at utilizing and processing information
-Work in team

Specific competences:
 
-Ability of field mapping
-Ability to work with map, knowledge about legend creation, ability to do thematic map
-Knowledge of biotope types
-Knowledge of landscape typology

Type of course unit: optional
Year of study: Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement: There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules: -
 
Learning activities and study load (hours of study load):
Type of teaching methodDaily attendance
Direct teaching
     lecture6 h
     field work24 h
     consultation20 h
Self-study
     elaboration and execution of projects34 h
Total84 h
 
Assessment methods:
The subject is finished after hand over of final version of maps
 
Recommended reading:
TypeAuthorTitlePublished inPublisherYearISBN
RQBUČEK, A. -- LACINA, J.Geobiocenologie II: geobiocenologická typologie krajiny České republikyBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-046-6
RQMIKŠOVSKÝ, M. -- ČAPEK, R. -- MUCHA, L.Geografická kartografiePrahaSPN Praha199280-04-25153-6
RQKAŇOK, J.Tematická kartografieOstravaOstravská univerzita199980-7042-781-7
RQVEVERKA , B.Topografická a tématická kartografiePrahaČVUT1997
RQGUTH, J.Metodika mapování biotopů soustavy Natura 2000 a SmaragdPAOPK ČR2002
RQCHYTRÝ , M. -- KUČERA, T. -- KOČÍ, M.Katalog biotopů České republiky PrahaAOPK ČR200180-86064-55-7
RQLIPSKÝ, Z.Sledování změn v kulturní krajině: učební text pro cvičení z předmětu Krajinná ekologieKostelec nad Černými LesyČeská zemědělská univerzita Praha v nakl. Lesnická práce200080-213-0643-2
RQMADĚRA, P.Geobiocenologický přístup k mapování biotopů lesních společenstev80-86632-08-3
RQMADĚRA, P.Metodika mapování biotopů lesních společenstevBrno1996
RQProč mapy lžouPrahaComputer Press200080-7226-238-6
RQŘEPKA, R.Metodika mapování fytocenóz významných z hlediska ochrany přírody a krajiny: verze 3.0PrahaČeský ústav ochrany přírody1994
RQVONDRUŠKOVÁ, H.Metodika mapování krajinyPrahaČeský ústav ochrany přírody1994
RQKol.Metodika mapování krajiny: pro potřeby ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona ČNR 114/92 Sb.PrahaČeský ústav ochrany přírody1994
REBEZVODOVÁ, B. -- ZEMAN, A. -- DEMEK, J.Vzorová legenda podrobných geomorfologických map. Metody kvarterně geologického a geomorfologického výzkumuBrnoUniverzita J. E. Purkyně Brno1985

RQrequired
RErecommended


Last modification made by Ing. Alice Malá on 01/03/2019.

Typ výstupu: