Sylabus predmetu MAPBK - Mapování biotopů a krajiny (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MAPBK
Název v jazyce výuky: Mapování biotopů a krajiny
Název česky: Mapování biotopů a krajiny
Název anglicky: Biotope and Landscape Mapping
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0/5 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Linda Černušáková (cvičící)
doc. Ing. Jan Lacina, CSc. (cvičící)
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček (cvičící)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Zvládnout prakticky zpracování vybraných podrobných analytických a syntetických tematických geoekologických map velkého měřítka jako podkladu pro návrhy způsobů péče o krajinu.
 
Obsah předmětu:
1.Základy geoekologické tematické kartografie (dotace 4/0)
 
a.cíle konstrukce map
b.tematický obsah a legenda map velkého měřítka
c.metody znázorňování
d.zjišťování hranic
e.využití geografických informačních systémů (GIS)
f.využití navigačních systémů (GPS)

2.Konstrukce a vyhodnocení map historie využití krajiny (dotace 2/0)
3.Terénní mapování a tvorba map v měř. 1 : 10 000 (dotace 0/34)
 
a.geomorfologická mapa
b.pedologická mapa
c.geobiocenologická mapa
d.mapa typů biotopů
e.sozologická mapa
f.mapa řízení vývoje krajiny

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost rozhodovat
-Týmová práce
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost práce s mapou, znalost tvorby legendy, schopnost vytvořit tematickou mapu
-Schopnost terénního mapování
-Znalost typologie krajiny
-Znalost typů biotopů

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška6 h
     práce v terénu24 h
     konzultace20 h
Samostudium
     zpracování projektů34 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen odevzdáním čistopisů tematických map.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBUČEK, A. -- LACINA, J.Geobiocenologie II: geobiocenologická typologie krajiny České republikyBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-046-6
ZMIKŠOVSKÝ, M. -- ČAPEK, R. -- MUCHA, L.Geografická kartografiePrahaSPN Praha199280-04-25153-6
ZKAŇOK, J.Tematická kartografieOstravaOstravská univerzita199980-7042-781-7
ZVEVERKA , B.Topografická a tématická kartografiePrahaČVUT1997
ZGUTH, J.Metodika mapování biotopů soustavy Natura 2000 a SmaragdPAOPK ČR2002
ZCHYTRÝ , M. -- KUČERA, T. -- KOČÍ, M.Katalog biotopů České republiky PrahaAOPK ČR200180-86064-55-7
ZLIPSKÝ, Z.Sledování změn v kulturní krajině: učební text pro cvičení z předmětu Krajinná ekologieKostelec nad Černými LesyČeská zemědělská univerzita Praha v nakl. Lesnická práce200080-213-0643-2
ZMADĚRA, P.Geobiocenologický přístup k mapování biotopů lesních společenstev80-86632-08-3
ZMADĚRA, P.Metodika mapování biotopů lesních společenstevBrno1996
ZProč mapy lžouPrahaComputer Press200080-7226-238-6
ZŘEPKA, R.Metodika mapování fytocenóz významných z hlediska ochrany přírody a krajiny: verze 3.0PrahaČeský ústav ochrany přírody1994
ZVONDRUŠKOVÁ, H.Metodika mapování krajinyPrahaČeský ústav ochrany přírody1994
ZKol.Metodika mapování krajiny: pro potřeby ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona ČNR 114/92 Sb.PrahaČeský ústav ochrany přírody1994
DBEZVODOVÁ, B. -- ZEMAN, A. -- DEMEK, J.Vzorová legenda podrobných geomorfologických map. Metody kvarterně geologického a geomorfologického výzkumuBrnoUniverzita J. E. Purkyně Brno1985

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: