Sylabus předmětu VEZE2 - Vědy o Zemi II (KA) (FH - SS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Course code: VEZE2
Course title in Czech: Vědy o Zemi II (KA)
Course title in English:
-- item not defined --
Semester:
SS 2019/2020
Mode of completion and number of credits: Exam (5 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 2/2/24 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course: bachelor
Course type:
optional
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
Course supervising department:
Faculty:
Teachers:
Ing. Marie Balková (instructor)
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (examiner, lecturer)
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites:
AKR19
 
Timetable in this semester:
DayFrom-tillRoom
Teacher
EntryFrequency
Capacity
Tuesday7.00-8.50
B11
Seminar
Every week
20
Tuesday
7.00-14.50
B32
not set
SeminarOccasionally
22
Tuesday
9.00-10.50
Q02
V. Vranová, A. KučeraLecture
Every week
170
Tuesday17.00-18.50B11not setSeminarEvery week10
Wednesday17.00-18.50B11
Seminar
Every week
20
 
Aim of the course and learning outcomes:
The aim of the course is to acquaint students with basic minerals and rocks. Understand the basics of geomorphology, hydrogeology and used in geology in relation to landscape practice. Understand the geological origin of the landscape. Understand the relation rock-soil-plant-landscape. Active understanding of soil formation and processes in soil environment. Active knowledge of soil properties, pedogenetic processes and individual soil units enables perception of basic landscape features: characteristic relief, functionally connected ecosystems and historically created civilization elements.
 
Course content:
The content of the course has not been saved in this language version.
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
lecture24 h
practice
16 h
laboratory work
8 h
field work
20 h
professional educational excursion
24 h
preparation for exam
30 h
preparation for regular assessment
10 h
preparation for regular testing5 h
preparation of presentation
2 h
elaboration of reports
5 h
writing of seminar paper
20 h
Total
164 h
 
Assessment methods:
Credit: submission of protocols from laboratory exercises and field notes from lectures in a field. Submission of seminar work, where there are the geological and the soil science part, participation in exercises and the major field excursion. Final test (successful answers must be 70% correct).
Examination: written part (successful answers must be 70% correct) and oral part.
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
BAJER, A. -- KUČERA, A. -- VRANOVÁ, V. Geologie. Brno, LDF MENDELU: https://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/skripta/Geologie_skripta.pdf, 2014. 103 p.
BAJER, A. a kol. Krajina a geodiverzita : neživá příroda jako základ krajinných a kulturních hodnot. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 159 p. ISBN 978-80-87443-11-8.
LISÁ, L. -- BAJER, A. Manuál geoarcheologa, aneb, Jak hodnotit půdy a sedimenty. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně :, 2014. 58 p. ISBN 978-80-7509-000-3.
VAVŘÍČEK, D. -- KUČERA, A. Základy lesnického půdoznalství a výživy lesních dřevin. 1st ed. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce s.r.o., 2017. 362 p. ISBN 978-80-7458-103-8.
VRANOVÁ, V. -- ŠIMKOVÁ, P. Atlas základních hornin Českého masivu.  [online]. 2007. URL: http://jirman.info/www/ugp/atlas_zakl_horn/index.html.
VRANOVÁ, V. -- REJŠEK, K. Multimediální učební pomůcka pro půdoznalecká terénní šetření a odběr půdních vzorků: přímé zaměření na specifické znaky zemědělských a lesních půd a specifika půd zastavěných oblastí.  [online]. 2008. URL: http://jirman.info/www/ugp/terenni_setreni/index.html.
VRANOVÁ, V. -- REJŠEK, K. Multimediální výuková prezentace "Procesy v půdě".  [online]. MENDELU. 2009. URL: http://wood.mendelu.cz/others/procesy_v_pude/.

Course listed in study plans for this semester:
-- item not defined --
 
Course listed in previous semesters:
 (and older)
Teaching place:
Brno


Last modification made by Josef Knézlík on 01/30/2020.

Typ výstupu: