Sylabus předmětu Z-CHOK - ZS-Sheep and Goat Breeding (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
Z-CHOK
Název předmětu česky:
ZS-Sheep and Goat Breeding
Název předmětu anglicky:
Sheep and Goat Breeding
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík
Garantující ústav: Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Vyučující: prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Chov ovcí a koz
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
Ensminger, M. E. Sheep and Science. Danville III.:Interstate publishers, Illinois
Gillespie, R. J. Modern Livestock and Poultry production. Thompson Delmar Learning

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 1. 6. 2020.

Typ výstupu: