Course syllabus SMVI - Speciální motorová vozidla (ICV - LS 2018/2019)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: SMVI
Název v jazyce výuky: Speciální motorová vozidla
Název česky: Speciální motorová vozidla
Název anglicky: Special Motor Vehicles
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/18 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (garant)
Ing. Marek Žák, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: studovat na fakultě ICV
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty s konstrukcí jednotlivých funkčních skupin speciálních motorových vozidel, jejich technickými, provozně ekonomickými parametry a poskytnout základní informace o zásadách ekonomického využití těchto strojů v provozu. Pozornost je také věnována dalším účelovým a speciálním nástavbám vozidel.
 
Obsah předmětu:
1.• Speciální spalovací motory mobilních a stacionárních strojů;
• Zvláštnosti konstrukce a provozu speciálních převodových ústrojí;
• Řešení podvozků speciálních strojů, řídící a regulační prvky;
• Konstrukce strojů a strojních skupin mobilních prostředků pro manipulaci s materiálem;
• Teorie, konstrukce a využití zemních a stavebních strojů;
• Stroje pro stavbu a údržbu komunikací;
• Ergonomické a ekologické požadavky na speciální stroje;
• Speciální nástavby dopravních prostředků a mobilních strojů.
(dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Dovednost stanovení exploatačních parametrů speciálních vozidel
-Dovednost v rozhodování o aplikaci speciálních vozidel
-Schopnost orientace v problematice konstrukce a využívání speciálních strojů
-Znalost vztahu energetické účinnosti a ekonomických ukazatelů

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška24 h8 h
     cvičení11 h7 h
     konzultace8 h8 h
     veřejná prezentace (ústní)1 h1 h
Samostudium
     příprava na zkoušku35 h45 h
     příprava na průběžné hodnocení15 h25 h
     příprava prezentace26 h26 h
     zpracování protokolů20 h20 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení. Zpracování prezentace na zadané téma: zaměřené na vybranou skupinu speciálních strojů v rozsahu 10 normostran a její ústní prezentace s obhájením ve cvičení. Účast na exkurzi do vybraného výrobního, prodejního nebo servisního podniku.
Napsání zápočtového testu minimálně na 70 %. Ústní zkouška.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZVLK, F.Alternativní pohony motorových vozidelBrnoFrantišek Vlk200480-239-1602-5
ZĎURKOVIČ, O.Dopravní a manipulační strojePrahaVŠZ1995
ZKAMEŠ, J.Speciální motorová vozidla PrahaČZU-TF2002
DVLK, F.Koncepce motorových vozidel : Koncepce vozidel, alternativní pohony, komfortní systémy, řízení dynamiky, informační systémyBrnoNakladatelství a vydavatelství VLK200080-238-5276-0
DVLK, F.Paliva a maziva motorových vozidelBrnoFrantišek Vlk200680-239-6461-5
DHUSAIN, I.Electric and hybrid vehicles : Design fundamentalsBoca Raton CRC Press2003
DKAMEŠ, J.Alternativní pohony automobilůPrahaBEN technická literatura200480-7300-127-6
DVOLKSWAGEN, A.Alternative Antriebe, Elektro -, Hybrid - und BrennstoffzellenfahrzeugeWolfsburgVOLKSWAGEN AG2001
DVOŠTOVÁ, V.Stroje pro silniční prácePrahaČVUT1998
DVOŠTOVÁ, V.Teorie stavebních strojůPrahaEdiční středisko ČVUT1992

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 13. 12. 2018.

Type of output: