Sylabus předmětu MV2T - Motorová vozidla 2 (ICV - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MV2T
Název v jazyce výuky: Motorová vozidla 2
Název česky: Motorová vozidla 2
Název anglicky: Motor Vehicles 2
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: prof. Ing. František Bauer, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: studovat na fakultě ICV
 
Zaměření předmětu:
Předmět seznamuje studenty se stavbou jednotlivých funkčních skupin motorových vozidel. Jedná se speciálně o podvozky, systémy řízení kolových a pásových vozidel, brzdová ústrojí a kabiny, ergonomie. Pozornost je také věnována výkonové bilanci, ztrátám a účinnostem. Výstupní znalosti studenta zahrnují orientaci v konstrukci jednotlivých funkčních skupin a schopnosti posuzovat užitné vlastnosti jednotlivých typů vozidel, včetně hodnocení ekonomiky jejich provozu.
 
Obsah předmětu:
1.Opružení, ocelové pružiny, plynové pružiny, sdružené opružení, tlumiče (dotace 0/0)
2.Bubnové brzdy, kotoučové brzdy, třecí materiály brzd (dotace 0/0)
3.Brzdové soustavy osobních automobilů (dotace 0/0)
4.Brzdové soustavy nákladních automobilů (dotace 0/0)
5.Odlehčovací brzdy, protiblokovací regulační soustavy (dotace 0/0)
6.Koncepce karosérií, výhled z vozidla, mikroklima, vnitřní a vnější hluk (dotace 0/0)
7.Pasivní bezpečnost a předpisy k zajištění ochrany (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h18 h
Samostudium
     příprava na zkoušku36 h56 h
     příprava na průběžné hodnocení16 h18 h
     zpracování projektů32 h48 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení. Napsání zápočtového testu minimálně na 70 %.Odevzdání a obhajoba protokolů zadaných během semestru. Závěrečná zkouška písemná a ústní, doba trvání celkem 50 min.Písemná zkouška, výpočet zadaných příkladů. Pro splnění požadavků min. 70 bodů ze 100 možných. Celkové hodnocení, součet bodů z písemné a ústní části minimálně na 65 %.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBAUER, F. -- SYROVÝ, O.Energetická náročnost dopravní a manipulační techniky978-80-86726-30-4
ZBAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ŠMERDA, T.TraktoryV BrněMendelova zemědělská a lesnická univerzita ;200680-86726-15-0
ZSTOLL, H.Fahrwerktechnik.WurzburgWurzburg2006
ZVLK, F.Koncepce motorových vozidel : Koncepce vozidel, alternativní pohony, komfortní systémy, řízení dynamiky, informační systémyBrnoNakladatelství a vydavatelství VLK200080-238-5276-0
ZVLK, F.Podvozky motorových vozidelBrnoFrantišek Vlk200680-239-6464-X
ZVLK, F.Dynamika motorových vozidelBrnoFrantišek Vlk200380-239-0024-2
ZVLK, F.Karosérie motorových vozidel: ergonomika, biomechanika, pasivní bezpečnost, kolize, struktura, materiály80-238-5277-9
DVLK, F.Zkoušení a diagnostika motorových vozidel: výkon vozidla, brzdné vlastnosti, převodová ústrojí, řízení, geometrie kol, tlumiče a pružiny, řiditelnost a ovladatelnost, životní zkoušky, motor, zapalování, elektronické systémyBrnoFrantišek Vlk200580-239-3717-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 13. 12. 2018.

Typ výstupu: