Sylabus předmětu MV2T - Motorová vozidla 2 (ICV - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Motorová vozidla 2
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: prof. Ing. František Bauer, CSc.
Garantující pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: studovat na fakultě ICV
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení, konzultace
Ukončení a kredity: zkouška (5 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Předmět seznamuje studenty se stavbou jednotlivých funkčních skupin motorových vozidel. Jedná se speciálně o podvozky, systémy řízení kolových a pásových vozidel, brzdová ústrojí a kabiny, ergonomie. Pozornost je také věnována výkonové bilanci, ztrátám a účinnostem. Výstupní znalosti studenta zahrnují orientaci v konstrukci jednotlivých funkčních skupin a schopnosti posuzovat užitné vlastnosti jednotlivých typů vozidel, včetně hodnocení ekonomiky jejich provozu.
 
Obsah předmětu:
1.Opružení, ocelové pružiny, plynové pružiny, sdružené opružení, tlumiče (dotace 0/0)
2.Bubnové brzdy, kotoučové brzdy, třecí materiály brzd (dotace 0/0)
3.Brzdové soustavy osobních automobilů (dotace 0/0)
4.Brzdové soustavy nákladních automobilů (dotace 0/0)
5.Odlehčovací brzdy, protiblokovací regulační soustavy (dotace 0/0)
6.Koncepce karosérií, výhled z vozidla, mikroklima, vnitřní a vnější hluk (dotace 0/0)
7.Pasivní bezpečnost a předpisy k zajištění ochrany (dotace 0/0)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h18 h
Samostudium
     příprava na zkoušku36 h56 h
     příprava na průběžné hodnocení16 h18 h
     zpracování projektů32 h48 h
Celkem140 h140 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Povinná účast na cvičení. Napsání zápočtového testu minimálně na 70 %.Odevzdání a obhajoba protokolů zadaných během semestru. Závěrečná zkouška písemná a ústní, doba trvání celkem 50 min.Písemná zkouška, výpočet zadaných příkladů. Pro splnění požadavků min. 70 bodů ze 100 možných. Celkové hodnocení, součet bodů z písemné a ústní části minimálně na 65 %.
 
Metody předmětu: přednášky
cvičení
seminární práce, projekty
obhajoba protokolů, prezentací
písemná nebo ústní zkouška
 
Literatura:
Základní:
BAUER, F. -- SYROVÝ, O. Energetická náročnost dopravní a manipulační techniky. In: SYROVÝ, O. Doprava v zemědělství. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2008. s. 105--112. ISBN 978-80-86726-30-4.
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ŠMERDA, T. Traktory. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita ;, 2006. 192 s. ISBN 80-86726-15-0.
STOLL, H. Fahrwerktechnik. Wurzburg: Wurzburg, 2006. 356 s.
VLK, F. Koncepce motorových vozidel : Koncepce vozidel, alternativní pohony, komfortní systémy, řízení dynamiky, informační systémy. 1. vyd. Brno: Nakladatelství a vydavatelství VLK, 2000. 367 s. ISBN 80-238-5276-0.
VLK, F. Podvozky motorových vozidel. 3. vyd. Brno: František Vlk, 2006. 464 s. ISBN 80-239-6464-X.
VLK, F. Dynamika motorových vozidel. 2. vyd. Brno: František Vlk, 2003. 432 s. ISBN 80-239-0024-2.
VLK, F. Karosérie motorových vozidel: ergonomika, biomechanika, pasivní bezpečnost, kolize, struktura, materiály. 1. vyd. 243 s. ISBN 80-238-5277-9.

Doporučená:
VLK, F. Zkoušení a diagnostika motorových vozidel: výkon vozidla, brzdné vlastnosti, převodová ústrojí, řízení, geometrie kol, tlumiče a pružiny, řiditelnost a ovladatelnost, životní zkoušky, motor, zapalování, elektronické systémy. 2. vyd. Brno: František Vlk, 2005. 576 s. ISBN 80-239-3717-0.

Studijní plány:
B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: prof. Ing. František Bauer, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 13. 12. 2018.

Typ výstupu: