Sylabus predmetu CAPZD-D - Computerová algebra, počítačové zpracování dat (AF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Název: Computerová algebra, počítačové zpracování dat
Semestr: 2019/2020
Garant předmětu: doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: konzultace, samostatné studium
Ukončení a kredity: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Prokázání znalostí použití výpočetní techniky pro vědecké práci.
 
Obsah předmětu:
1.Závisí na tématu disertační práce a dohodnutém tématu seminární práce (dotace 0/0)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     konzultace6 h6 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku60 h60 h
     příprava prezentace20 h20 h
     zpracování seminární práce80 h80 h
Celkem168 h168 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Zkouška, která probíhá formou diskuse o využití výpočetní techniky v oboru disertační práce a obhajoby seminární práce.
 
Metody předmětu: Po dohodě s garantem předmětu student vypracuje seminární práci. Téma seminární práce se volí ve shodě s tématem disertační práce, tak aby student prokázal význam výpočetní techniky v oboru.
 
Literatura:
Doporučená:
Dle tématu disertační práce a tématu dohodnuté seminární práce

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia, 2013/2014 - doktorská studia   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce:: čeština, angličtina
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl David Dozbaba dne 8. 10. 2019.

Typ výstupu: