Course syllabus KRA - Územní plánování a rozhodování (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Czech          


Kód předmětu:
KRA
Název předmětu česky:
Územní plánování a rozhodování
Název předmětu anglicky:
Spatial planning and decision making
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
žádná
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
ne Územní plánování v regionálním rozvoji v AJ
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 18. 9. 2020.

Type of output: