Course syllabus ENPE - Environmentální problémy Evropy (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
ENPE
Název předmětu česky:
Environmentální problémy Evropy
Název předmětu anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
Předmět lze absolvovat s využitím distanční výuky na základě definovaných požadavků.
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Pátek
15.00-16.50
Z4 (ČP II.)A. Ruda
Přednáška
Každý týden
40
Pátek
17.00-18.50
Z4 (ČP II.)Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálně vnímanými environmentálními problémy Evropy a možnostmi jejich předcházení a zmírnění dopadů.
 
Obsah předmětu:
1.
Evropská politika a cíle udržitelnosti (dotace 2/2)
2.
Biodiverzita (dotace 2/2)
3.
Klimatické změny a znečištění ovzduší (dotace 4/4)
4.
Voda v řekách a mořích (dotace 4/4)
5.
Půda a land use (dotace 2/2)
6.
Cirkulární ekonomika (dotace 2/2)
7.Chemické a průmyslové znečištění (dotace 2/2)
8.Environmentální hluk (dotace 2/2)
9.
Environmnetální stresory (dotace 2/2)
10.
Udřitelnost a její výzvy (dotace 4/4)
11.
Odpovědnost (dotace 2/2)
12.
Kam kráčíme? (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
seminář
28 h
příprava na zkoušku
20 h
zpracování seminární práce40 h
Celkem116 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen odevzdáním zadané semestrální práce a napsáním zkouškového testu. Z každé části obdrží student max. 20 bodů, celkově tedy 40 bodů. Zkouškový test musí být napsán nejméně na 60 % (tj. 12 b) a ze semestrální práce musí student obdržet minimálně 50 % (tj. 10) bodů. Minimální bodový zisk pro ukončení předmětu je 24 bodů (tj. 60 %). Hodnocení: A: 40-37 b., B: 36-34 b., C: 33-31 b., D: 30-28 b., E: 27-24 b.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Vypracování semestrální práce
50 %
Absolvování závěrečného testu
50 %
Celkem
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Program N-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program N-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 7. 9. 2020.

Type of output: