Course syllabus EPRS - Environmentální problémy rozvojového světa (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
EPRS
Název předmětu česky:
Environmentální problémy rozvojového světa
Název předmětu anglicky:
Environmental problems of developing world
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
15.00-16.50
Z4 (ČP II.)
Přednáška
Každý týden
40
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s nejdůležitějšími environmentálními problémy rozvojového světa, jejich příčinami a zejména možnostmi řešení.
 
Obsah předmětu:
1.
Definice rozvojového a rozvinutého světa a jejich zásadní problémy (dotace 4/0)
2.Populační problém (populační exploze, stárnutí populace, potravinová krize, migrace,) (dotace 4/0)
3.
Dopady klimatických změn na přírodu a populaci (sucho,nedostatek potravin a krmiv, …) (dotace 4/0)
4.
Environmentální problémy Asie (ovzduší, voda, půda, odpadové hospodářství) (dotace 4/0)
5.Environmentální problémy Afriky (ovzduší, voda, půda, odpadové hospodářství) (dotace 4/0)
6.
Environmentální problémy Ameriky (ovzduší, voda, půda, odpadové hospodářství) (dotace 4/0)
7.
Odraz environmentálních problémů v politikách států (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
26 h
odborná exkurze
6 h
příprava na zkoušku
98 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
10 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Účast na exkurzi. Písemná zkouška, 5 otázek, max. 1 otázka může být hodnocena za "F", aby byla celá zkouška považována ještě za úspěšnou.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
European Environmental Agency: http://www.eea.europa.eu/themes
KOZUMPLÍKOVÁ, A. – VEJTASOVÁ, K. Péče o životní prostředí. [online]. 2013. URL: https://is.mendelu.cz/auth/eknihovna/opory/index
Relevantní internetové zdroje vztahující se k dané problematice (zemím)

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Program N-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program N-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:  (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 17. 9. 2020.

Type of output: