Course syllabus RRVPZRS - Využívání přírodních zdrojů (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
RRVPZRS
Název předmětu česky:
Využívání přírodních zdrojů
Název předmětu anglicky: Utilization of Natural Resources
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí10.00-10.50Z4 (ČP II.)T. LošákCvičení
Každý týden
26
Pondělí
11.00-11.50
Z4 (ČP II.)CvičeníKaždý týden26
Pondělí
13.00-14.50
Z11 (ČP II.)Přednáška
Každý týden
64
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům navazujícího magisterského studia vhled do problematiky využívání přírodních zdrojů v rozvojových i rozvinutých zemích a doplnit tak profil absolventa o novou perspektivu.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do studia (terminologie, klíčové kompetence, seznámení s obsahovou náplní předmětu, požadavky na jeho ukončení a literaturou) (dotace 2/1)
2.
Přírodní zdroje a udržitelný rozvoj (dotace 4/2)
3.Životního prostředí - jeho vývoj a změny (dotace 2/1)
4.
Světové environmentální problémy (dotace 2/1)
5.Půda a péče o její úrodnost (dotace 4/2)
6.
Ovzduší a atmosféra (dotace 2/1)
7.Vodní zdroje (dotace 2/1)
8.Energetické zdroje (dotace 2/1)
9.Odpadové hospodářství (dotace 2/1)
10.
Sociokulturní specifika využívání přírodních zdrojů v Asii, Africe a Americe (dotace 2/1)
11.Role přírodních zdrojů ve vnitrostátních konfliktech (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
26 h
cvičení
13 h
příprava na zkoušku
63 h
příprava prezentace
10 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
povinná účast na cvičeních včetně obhájení powerpointové prezentace; úspěšné absolvování písemné zkoušky (5 otázek, každá hodnocena samostatně, přičemž maximálně 1 otázka může být klasifikována za F, aby byla zkouška celkově ještě úspěšná).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NEWMAN, E I. Applied Ecology and Environmental Management. Oxford: Blackwell Science, 2000. 408 s. ISBN 978-0-632-04265-4.
HAUGERUD, A. -- STONE, P M. -- LITTLE, P D. Commodities and Globalization: Anthropological Perspectives. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2000. 249 s.
HALBICH, M. -- KOZINA, V. et al. Čítanka textů z ekologické antropologie: Amerika. 1st vyd. Praha: Togga, 2012. 342 s. Andrias ;. ISBN 978-80-87258-14-9.
HORÁK, M. -- RŮŽIČKOVÁ, G. -- KOCOURKOVÁ, B. -- SAPÁKOVÁ, E. -- KAVENSKÁ, V. -- GRANDA CRUZ, L. -- ŠKRABÁKOVÁ, L. -- TOURNON, J. -- ROSERO ALPALA, M G. -- FORERO PINTO, L E. -- ROSERO, A. -- CASTRO PINEDA, N A. -- BELTRÁN ZAPATA, G D. -- HALBICH, M. -- MINERO ORTEGA, F. -- SOBIECKI, J F. -- AMIROVA, E. A Reader in Ethnobotany and Phytotherapy. 1st vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2014. 191 s. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1803-2109 ; vol. 7 (2014), no. 6. ISBN 978-80-7509-157-4.
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. 1st vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. Studijní texty ;. ISBN 80-86429-40-7.
JOHANISOVÁ, N. Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly. 1st vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 88 s. ISBN 978-80-210-7116-2.

Doporučená:
HORÁČKOVÁ, J. Úděl amazonských stromů: obrazové putování peruánským pralesem. Praha: Azyl Publishing, 2008. 165 s. ISBN 978-80-904200-0-7.
ŠKRABÁKOVÁ, L. Zdraví z pralesa: léčivé rostliny Amazonie : praktické využití a recepty : příběhy rostlin a šamanů. Praha: Eminent, 2013. 281 s. ISBN 978-80-7281-451-0.
TOURNON, J. Las plantas, los rao y sus espíritus, etnobotánica del Ucayali. Pucallpa, Peru: Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gobierno Regional del Ucayali, 2006. 130 s.
European Environmental Agency: http://www.eea.europa.eu/themes
KOZUMPLÍKOVÁ, A. – VEJTASOVÁ, K. Péče o životní prostředí. [online]. 2013. URL: https://is.mendelu.cz/auth/eknihovna/opory/index

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Program N-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 17. 9. 2020.

Type of output: