Course syllabus SVZM - Světové zemědělství (FRRMS - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
SVZM
Název předmětu česky:
Světové zemědělství
Název předmětu anglicky: Global Agriculture
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa11.00-12.50
Aula (ČP II.)
T. Lošák
Přednáška
Každý týden
190
Středa13.00-14.50
Z11 (ČP II.)
T. Lošák
Cvičení
Každý týden
45
Středa
15.00-16.50
Z11 (ČP II.)CvičeníKaždý týden45
Čtvrtek
13.00-14.50
Z11 (ČP II.)T. LošákCvičeníKaždý týden
45
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Informovat studenty o globálním významu zemědělství pro společnost, zdůraznit jeho produkční i mimoprodukční funkce, rostlinnou výrobu, živočišnou výrobu, význam půdy a její úrodnosti, typy zemědělství (konvenční, ekologické, integrované) a rozdíly v zemědělství na jednotlivých kontinentech - Evropa, Asie, Afrika, Amerika. Podrobnosti (náplň jednotlivých přednášek) budou sděleny na první přednášce.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
16 h
práce v terénu
6 h
odborná exkurze
2 h
Celkem
48 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou zápočtu je pravidelná účast na cvičeních (akceptace 2 absencí za semestr). Zkouška bude písemná, 5 otázek k zodpovězení, max. 1 otázka může být hodnocena "F", aby byla ještě zkouška úspěšná. Délka trvání písemné zkoušky 30 min. Předtermín určen těm, kteří navštěvují pravidelně přednášky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 2. 3. 2020.

Type of output: