Course syllabus SVZMA - Světové zemědělství v AJ (FRRMS - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
SVZMA
Název předmětu česky:
Světové zemědělství v AJ
Název předmětu anglicky:
Global Agriculture in EN
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
15.00-16.50
Z2 (ČP II.)
Přednáška
Každý týden
25
Úterý13.00-14.50
Z2 (ČP II.)
T. Lošák
Cvičení
Každý týden25
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
The goal is to inform the students about the international importance of agriculture and differences among the Europe, Asia, Africa and America.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
18 h
práce v terénu
4 h
odborná exkurze2 h
Celkem
48 h
 
Požadavky na ukončení:
The written exam; 5 questions and only 1 question can be evaluated with "F" for the successful final result. Duration - 35 min.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:  (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 3. 3. 2020.

Type of output: