Course syllabus RRODAA - Obecná demografie v AJ (FRRMS - ZS 2019/2020)


     Czech          English          


Kód předmětu: RRODAA
Název předmětu česky:
Obecná demografie v AJ
Název předmětu anglicky:
General Demography in English
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
15.00-16.50
Z28 (ČP II.)
není určen
Přednáška
Každý týden
24
Pondělí17.00-17.50
Z28 (ČP II.)
není určen
Cvičení
Každý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní poznatky z oblasti demografie, seznámit je s jejím významem a s jejím využitím v hospodářském rozhodování, objasnit základní prameny, toky a způsoby hodnocení údajů o populační situaci a populačních procesech.
 
Obsah předmětu:
1.
Demografická teorie (dotace 4/2)
 
a.
Pojem, předmět a historický vývoj demografie
b.
Metodologický aparát současné demografie: význam demografické struktury obyvatelstva pro demografii, ekonomii a sociální vědy
c.
Podstata biometrických modelů, jejich teoretický i praktický význam

2.
Demografická analýza (dotace 10/12)
 
a.
Demografická statika (analýza stavu obyvatelstva: kategorie, society, struktura, rozmístění)
b.Demografická dynamika (analýza vývoje obyvatelstva: přirozený, mechanický a sociální pohyb obyvatelstva)
c.
Syntetické ukazatele režimu reprodukce obyvatelstva

3.Demografická prognóza (dotace 8/8)
 
a.
Typologie populačních prognóz
b.
Technika populačních prognóz
c.
Technika odvozených prognóz

4.Demografická syntéza (dotace 6/6)
 
a.
Základní formy dynamických procesů v populaci
b.
Základní problémy obecné ekonomické a sociální demografie
c.
Demografické metody v národohospodářské teorii i praxi
d.
Základní trendy populačního vývoje České republiky a světa

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
24 h
cvičení24 h
konzultace6 h
projektová práce4 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
20 h
příprava na průběžné hodnocení
15 h
příprava na průběžný test15 h
příprava prezentace
10 h
zpracování projektů
20 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Splnění podmínek zápočtu (povinná účast na seminářích, písemný test , odevzdání projektu a jeho prezentace v seminární skupině). Písemná zkouška 75%.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PALÁT, M. -- LANGHAMROVÁ, J. -- NEVĚDĚL, L. General demography. Brno: Mendel University in Brno, 2014. 119 s. ISBN 978-80-7375-979-7.
LANGHAMROVÁ, J. -- HÜBELOVÁ, D. Demography and development. 1st vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2014. 121 s. ISBN 978-80-7375-980-3.
SIEGEL, J S. Applied Demography: Applications to Business, Government, Law, and Public Policy. 1st edition. Bingley, United Kingdom : Emerald Group Publishing Limited, 2008, 686 pgs. ISBN 978-0-12-641840-8. Bingley, United Kingdom: Emerald Group Publishing Limite, 2008. 686 s. ISBN 978-0-12-641840-8.
Demographic methods. London: Arnold, 2009. 305 s. ISBN 978-0-340-71892-6.
PALÁT, M. -- MACA, E. Analysis of the development of selected indicators of the demographic statics and dynamics of the Czech Republic in 1993--2003. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2005. sv. 53, č. 6, s. 129--144. ISSN 1211-8516.
PALÁT, M. Demographic development in selected microregions. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2011. sv. LIX, č. 4, s. 203--218. ISSN 1211-8516.

Doporučená:
SIEGEL, J S. -- SWANSON, D A. The methods and materials of demography. 2nd vyd. Amsterdam: Elsevier, 2004. 819 s. ISBN 0-12-641955-8.
PALÁT, M. -- MACA, E. Analysis of the development and prediction of the population movement indicators in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2004. sv. 52, č. 3, s. 17--34. ISSN 1211-8516.
PALÁT, M. -- MACA, E. Analysis of the population movement in the Czech republic through external migration in the period 1993--2003. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2006. sv. 54, č. 3, s. 79--92. ISSN 1211-8516.
PALÁT, M. -- LANGHAMROVÁ, J. -- NEVĚDĚL, L. Obecná demografie. General demography I. 1st vyd. Praha: ASTRON studio CZ, a.s. Veselská 699, Praha 9-Lezňany, 2014. 79 s. I. ISBN 978-80-7509-115-4.
PALÁT, M. -- LANGHAMROVÁ, J. -- NEVĚDĚL, L. Obecná demografie. General demography II. 1st vyd. Praha: ASTRON studio CZ, a.s., Veselská 699, Praha 9-Letňany, 2014. 76 s. II. ISBN 978-80-7509-115-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Program B-RERA Regional Development, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 15. 5. 2019.

Type of output: