Course syllabus RRMPS - Manažerská psychologie (FRRMS - ZS 2019/2020)


     Czech          English          


Kód předmětu:
RRMPS
Název předmětu česky: Manažerská psychologie
Název předmětu anglicky: Managerial Psychology
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Garantující ústav:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM (garant)
Mgr. Kateřina Vařáková, DiS. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: ne Manažerská psychologie v AJ
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostOborRočníkSkupinaVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Pátek
8.00-9.50
Aula (ČP II.)
B-RR
B-RR
B-RR
B-RR
1
1
1
2
1
2
3
 
není určen
Přednáška
Každý týden
140
Pátek
10.00-10.50
Z7 (ČP II.)
B-RR
 
1
2
1
 
není určenCvičení
Každý týden
35
Pátek
11.00-11.50
Z7 (ČP II.)
B-RR
 
1
2
2
 
není určen
Cvičení
Každý týden
35
Pátek
12.00-12.50
Z7 (ČP II.)B-RR
 
1
2
3
 
není určen
Cvičení
Každý týden
35
Pátek
13.00-13.50
Z6 (ČP II.)
není určen
CvičeníKaždý týden
35
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s teoretickou výbavou manažera a s psychologickými poznatky
využitelnými v práci manažera, řídícího pracovníka, podnikatele. Osvojit si konkrétní dovednosti a sociální kompetence vedoucího pracovníka.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní manažerské dovednosti (dotace 12/6)
 
a.
Sociální komunikace, výcvik argumentace
b.Strategie řešení konfliktů
c.
Typologie osobnosti pro manažery

2.
Týmy, týmová práce (dotace 8/4)
 
a.
Týmové role a jejich určení
b.
Individuální a skupinové řešení problémů
c.
Výcvik skupinového řešení problémů (Nasa game)

3.Zákony psychologie prodeje (dotace 4/2)
 
a.
Význam zákonů psychologie prodeje
b.10 zákonů psychologie prodeje
c.
Aplikace zákonů psychologie prodeje

4.
Asertivita (dotace 4/2)
 
a.
Asertivní schopnosti
b.
Zákony asertivity
c.
Asertivní techniky

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
18 h
cvičení14 h0 h
veřejná prezentace (ústní)
4 h
0 h
příprava na zkoušku
40 h45 h
příprava na průběžné hodnocení
2 h
24 h
zpracování protokolů
10 h
0 h
zpracování seminární práce
14 h
25 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičeních (80 %), písemná seminární práce, zkouška formou písemného testu.

 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BEDRNOVÁ, E. Psychologie a sociologie řízení. 2nd vyd. Praha: Management Press, 2002. 586 s. ISBN 80-7261-064-3.
ČAKRT, M. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. 1st vyd. Praha: Management Press, 2000. 181 s. ISBN 80-85943-81-6.
ČAKRT, M. Typologie osobnosti pro manažery: kdo jsem já, kdo jste vy?. 1st vyd. Praha: Management Press, 1996. 257 s. ISBN 80-85943-12-3.
KHELEROVÁ, V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. 3rd vyd. Praha: Grada, 2010. 144 s. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3566-5.
MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 344 s. ISBN 978-80-247-9836-3.
PAVLÍČKOVÁ, H. Manažerská psychologie. 1st vyd. Ostrava: Key Publishing, 2008. 77 s. Ekonomie. ISBN 978-80-87071-79-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace P Podnikání, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 14. 5. 2019.

Type of output: