Course syllabus RRIPASA - Integrační procesy agrárního sektoru v AJ (FRRMS - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
RRIPASA
Název předmětu česky:
Integrační procesy agrárního sektoru v AJ
Název předmětu anglicky:
Integration Processes of Agrarian Sector in English
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 4/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. (garant)
Ing. Nahanga Verter, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek
8.00-11.50
Z28 (ČP II.)
Přednáška
Každý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je získat vysoce specializované znalosti ekonomických souvislostí globalizačních a integračních procesů v agrárním sektoru a důsledcích formování agrobyznysu v utváření nového modelu zemědělství v rámci komoditních vertikál. Získat znalosti a aplikovat metodické přístupy vhodné ke zkoumání konkrétní komoditní vertikály v dynamice vývoje regionálních a globálních agrárních trhů.
 
Obsah předmětu:
1.
Globalizace a její vliv na vývoj v agrárním sektoru (dotace 15/0)
 
a.
Projevy globalizace v agrárním sektoru
b.
Vliv specifik výroby a spotřeby potravin na formování agrárních trhů, typy trhů, subjekty, vazby, kategorie
c.
Agrobyznys - základní východiska,poptávkově a nabídkově determinované modely

2.
Ekonomické souvislosti integrace zemědělství a ostatních odvětví v rámci agrobyznysu (dotace 15/0)
 
a.
Formy a důsledky prostředí nedokonalé konkurence v agrobyznysu
b.
Princip komoditních vertikál a sítí, tržní struktura, přístupy k vyjádření tržní síly
c.
Koordinace činností, rámec a úloha kontraktů: přístupy z hlediska vlastnictví, transakčních nákladů a sdílení/omezování rizika

3.
Role navazující fáze zpracování a distribuce v rámci potravinových komoditních vertikál (dotace 10/0)
 
a.
Charakteristika potravinářského průmyslu a jeho oborů
b.
Velikostní struktura podniků v rámci potravinářského průmyslu a jeho oborů
c.Distribuční kanály - základní typy a charakteristika

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška40 h
konzultace
6 h
příprava na zkoušku36 h
příprava na průběžné hodnocení
8 h
příprava prezentace
4 h
zpracování seminární práce
18 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu bude probíhat formou písemné zkoušky. Zápočet bude udělen na základě vyhodnocení aktivity studentů, přípravy a ověření znalostí na příkladech k probíraným tématům, prezentace a úspěšné obhajoba zpracované případové studie, bodové hodnocení max. 30 bodů. Zápočet je podmínkou pro účast na zkoušce, jeho bodová hodnota se započítává ke zkoušce.
Podmínky pro ukončení předmětu:
1) zápočet (max. 30 bodů)
2) písemný test (min. 35 bodů, max. 70 bodů)

Celkové hodnocení:
A 100-90 bodů
B 89-80 bodů
C 79-70 bodů
D 69-60 bodů
E 59-50 bodů
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BEČVÁŘOVÁ, V. -- TAMÁŠ, V. -- DUDOVÁ, B. -- ZDRÁHAL, I. Integration Processes in Agrarian Industry. Brno: Mendel University in Brno, 2013. 140 s. ISBN 978-80-7375-802-8.
BEČVÁŘOVÁ, V. Issues of Competitiveness of today's Agriculture. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2008. sv. 54, č. 9, s. 399--405. ISSN 0139-570X.
BEČVÁŘOVÁ, V. -- VINOHRADSKÝ, K. -- ZDRÁHAL, I. Development of Czech agriculture in the European context. DSM Business Review. 2010. sv. 2, No 1, č. 1, s. 86--112. ISSN 0975-1998.
ZDRÁHAL, I. -- BEČVÁŘOVÁ, V. The issues how to express the concentration processes in European agriculture. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2013. sv. 61, č. 7, s. 2951--2964. ISSN 1211-8516.
TAMÁŠ, V. -- BEČVÁŘOVÁ, V. Market of slaughter pigs and pork meat in contemporary agribusiness. 1st vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 156 s. 1. ISBN 978-80-7375-847-9.
BLAŽKOVÁ, I. Economic Performance Differentiation of the Processing Stage within the Commodity Chain. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2010. sv. 56, č. 1, s. 25--31. ISSN 0139-570X.

Doporučená:
BEČVÁŘOVÁ, V. Podstata a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu. 1st vyd. Brno: MZLU v Brně, 2005. 68 s. ISBN 80-7157-911-4.
LECHANOVÁ, I. -- BEČVÁŘOVÁ, V. Možnosti využití analýzy cenové transmise pro posouzení vlivu tržní síly v potravinových vertikálách. 1st vyd. Brno: MSD, 2006. 80 s. ISBN 80-86633-70-5.
SWINNEN, J F M. Global supply chains, standards and the poor : how the globalization of food systems and standards affects rural development and poverty. Wallingford, UK: CABI, 2007. 322 s. ISBN 978-1-84593-1858.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Program N-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 11. 11. 2019.

Type of output: