Course syllabus Z-AFYR - Plant Anatomy and Physiology (FA - SS 2017/2018)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Název: ZS-Plant Anatomy and Physiology
Semestr: LS 2017/2018
Garant předmětu: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
Garantující pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (6 kreditů)
 
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
žádné
 
Metody předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. (garant)
Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: angličtina
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 5. 2. 2018.

Type of output: