Course syllabus FYHZK - Fyziologie hospodářských zvířat K (AF - ZS 2017/2018)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: FYHZK
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Fyziologie hospodářských zvířat K
Název anglicky: Physiology of Farm Animals K
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: kombinovaná, 10/5 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2017/2018
Vyučující: Ing. Aleš Pavlík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Poskytnout teoretický základ o funkcích jednotlivých orgánů nezbytný pro navazující discipliny - výživu zvířat i člověka, chov hospodářských zvířat, prvovýrobu živočišných produktů. Absolvováním předmětu získá student znalosti o jednotlivých fyziologických procesech probíhajících v živočišném organismu, dovednosti analyzovat krevní obraz, stanovit základní funkční parametry kardiovaskulárního systému, hodnotit úroveň probíhajících procesů v trávícím traktu.
 
Obsah předmětu:
1.Charakteristika předmětu. Fyziologická podstata užitkových vlastností hospodářských zvířat. Charakteristika produktů živočišného původu (dotace 1/0)
2.Funkce tělních tekutin (dotace 1/2)
3.Imunitní systém (dotace 1/0)
4.Funkce trávicího ústrojí (dotace 2/2)
5.Funkce vitaminů (dotace 1/0)
6.Funkce minerálních látek (dotace 1/0)
7.Termoregulace (dotace 1/0)
8.Fyziologie reprodukce (dotace 1/0)
9.Fyziologie mléčné žlázy (dotace 1/0)
10.Test, zápočet (dotace 0/1)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost analyzovat biochemické parametry krevní plazmy hospodářských zvířat
-Schopnost analyzovat hematologické parametry krve hospodářských zvířat
-Schopnost analyzovat parametry acidobazické rovnováhy krve hospodářských zvířat
-Schopnost využít parametry vnitřního prostředí pro hodnocení zdravotního a nutričního stavu organismu
-Znalost fyziologických procesů v živých organismech

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška10 h
     cvičení5 h
     konzultace13 h
     projektová práce28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku84 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro absolvování zkoušky je nutné: povinná účast na všech cvičeních cvičení, zpracování protokolů jednotlivých praktických úloh, 30ti minutový zápočtový test - min. 70% správných odpovědí.
V případě splnění těchto podmínek následuje písemná a ústní zkouška.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DBONE, J. F. Animal anatomy and physiology. Virginia: Reston, 1979. 560 s. ISBN 0-8359-0220-X.
DJELINEK, P.,KOUDELA, K. a kol., Fyziologie hospodářských zvířat, MZLU Brno, 2003, ISBN 80-7157-644-1
DREECE, W. Physiology of domestic animals (2nd edition). Baltimore, Maryland: Carroll Cann, 1997. 464 s. ISBN 0-683-07240-4.
DSOVA, Z. a kol., Fyziologie hospodářských zvířat, SZN Praha, 1990, ISBN 80-209-0092-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 26. 6. 2017.

Type of output: