Sylabus předmětu KVP - Kulturní aspekty práce v tropech (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: KVP
Název v jazyce výuky: Kulturní vlivy na práci v Sa T
Název česky: Kulturní aspekty práce v tropech
Název anglicky: Cultural Background of Work in the Tropics
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Hana Habrová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Krasnická (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (cvičící, garant, přednášející)
Mgr. Markéta Smrčková (cvičící)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Kurz vycházející z poznatků kulturní a sociální antropologie, obecné jazykovědy a religionistiky, ale i empirie, směřuje k praktickým znalostem a dovednostem pro vybudování předpokladu individuálního přístupu k odlišnému systému hodnot a zvyků tak, aby bylo možno realizovat konkrétní vědecké i rozvojové projekty v kulturně odlišných teritoriích. Součástí výuky bude tedy například nejen charakteristika náboženských systémů, ale i to, jak se v jednotlivých kulturních oblastech prolínají se zvyky majícími původ ve starší kmenové struktuře nebo naopak novodobější historii. „Vedlejším produktem“ kursu by mělo být obohacení posluchače o kritický náhled na mýty a stereotypy vlastní kultury.
 
Obsah předmětu:
1.1) Úvod do kursu (dotace 4/0)
 
a.Teorie a empirie
b.Subjektivní podmínky pro úspěšné působení v kulturně odlišných teritoriích
c.Jak nás vidí – Evropané svýma očima a očima ostatních národů – do jakého kontextu vstupujeme?

2.2) Jedinec a společnost – přírodní a kulturní, rodina a příbuzenství, role pohlaví Vesnice kontra město; sociální stratifikace (dotace 4/0)
3.3) Řád a jeho zdroje – geografie, historie, rituály, tabu (dotace 4/0)
4.4) Jazyk a komunikace /jazykové typy, jazyky (dotace 4/0)
5.5) Náboženství; civilizační okruhy (dotace 4/0)
6.6) Globalizace a její dopady (dotace 4/0)
7.7) Závěrečná diskuse - co očekávat a jak se lze (a nelze) připravit na cestu do nového kulturně odlišného teritoria (s využitím poznatků z kursu, empirie a řízených rozhovorů), prezentace poznatků (dotace 0/4)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     konzultace3 h
     veřejná prezentace (ústní)1 h
Samostudium
     příprava prezentace26 h
     zpracování protokolů23 h
Celkem81 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou zápočtu je minimálně 70% účast na přednáškách, záznam provedení řízeného rozhovoru, jeho prezentace a účast na závěrečné diskusi.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKÜNG, H.Po stopách světových náboženstvíBrnoCentrum pro studium demokracie a kultury200680-7325-059-4
ZCOMRIE, B. -- MATTHEWS, S. -- POLINSKY, M.Atlas jazyků: vznik a vývoj jazyků napříč celým světemV PrazeMetafora2007978-80-7359-129-8
ZMURPHY, R F.Úvod do kulturní a sociální antropologiePrahaSociologické nakladatelství199880-85850-53-2
DMalé dějiny lingvistikyPrahaPortál200580-7178-908-9
DŠTAMPACH, O I.Přehled religionistikyPrahaPortál2008978-80-7367-384-0
DReligions of the WorldNew YorkMacmillan Publishing Company19870-02-356930-1
DBÍLÝ, J.Základy etiky, estetiky a religionistikyPrahaEurolex Bohemia200580-86861-21-X
DBÍLÝ, J.Základy společenských věd.OstravaKey publishing2009978-80-7418-014-9
DSNELLING, J.BuddhismusPrahaIkar200080-7202-616-X
DBOWIE, F.Antropologie náboženstvíPrahaPortál2008978-80-7367-378-9
DBOËLLE-ROUSSET, C. -- CHEMLA, C. -- RASTETTER, N.Klíč k náboženství: srovnání čtyř největších světových náboženství : [co mají společného judaismus, křesťanství, islám a buddhismus?]PrahaAlbatros200680-00-01679-6
D Samuel Huntington: Střet civilizací, Rybka publishers ,2001
DE.Thomas. Lawson: Náboženství Afriky. Tradice v proměnách, Prostor, 1998
DJozef Genzor: Jazyky světa, Brno, Lingea, 2015
DMircea Eliade: Posvátné a profánní, Praha, Křesťanská akademie, 1994
DPetr Mareš: Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky, Praha, Karolinum 2014

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: