Course syllabus OM - Optimalizační metody (PEF - ZS 2016/2017)


     Czech          English          


Kód předmětu:
OM
Název předmětu česky: Optimalizační metody
Název předmětu anglicky: Optimization Methods
Semestr:
ZS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. (garant)
Ing. Jakub Šácha, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit se formulovat, řešit a interpretovat modely typických rozhodovacích situací pomocí základních metod operačního výzkumu.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do studia optimalizačních metod. (dotace 4/4)
 
a.Základní pojmy operačního výzkumu.
b.
Klasifikace optimalizačních metod a jejich charakteristika.

2.
Lineární programování. (dotace 10/10)
 
a.
Formulace obecné úlohy LP a její vlastnosti, geometrická a ekonomická interpretace řešení.
b.
Simplexová metoda.
c.
Princip duality.
d.
Dopravní úloha.
e.
Přiřazovací problém.

3.Vícekriteriální rozhodování. (dotace 4/4)
 
a.
Vícekriteriální hodnocení variant.
b.
Vícekriteriální programování.

4.
Teorie her. (dotace 6/6)
 
a.
Konfliktní rozhodovací situace.
b.
Maticové hry.

5.
Optimální řízení zásob. (dotace 2/2)
6.Modely hromadné obsluhy. (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
42 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava na průběžný test
14 h
zpracování projektů
14 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou, která probíhá písemnou formou. Písemná práce obsahuje čtyři příklady a jednu teoretickou otázku. Za zpracování každého příkladu i za odpověď na teoretickou otázku je možno získat 0 - 10 bodů. K úspěšnému vykonání zkoušky je třeba získat nejméně 25 bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HOLOUBEK, J. Ekonomicko-matematické metody. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. 153 s. ISBN 978-80-7375-411-2.
JABLONSKÝ, J. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3rd vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 323 s. ISBN 978-80-86946-44-3.

Doporučená:
TYC, O. Operační výzkum Skripum PEF MZLU, 124 stran, ISBN 80-7157-726-X. 1st vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 126 s. 1,2024. ISBN 80-7157-726-X.
STEVENSON, W J. -- OZGUR, C. Introduction to management science with spreadsheets. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2007. 812 s. ISBN 978-0-07-299066-9.
STEVENSON, W J. Operations management. 8th vyd. Boston: McGraw-Hill, 2005. 871 s. The McGraw-Hill/Irwin series operations and decision sciences. ISBN 0-07-111218-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-II-ARI Automatizace řízení a informatika, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
Obor N-II-ARI Automatizace řízení a informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 26. 6. 2016.

Type of output: