Sylabus předmětu Z-AZE - ZS-Alternative Energy Sources (AF - LS 2015/2016)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Angličtina          


Název: ZS-Alternative Energy Sources
Semestr: LS 2015/2016
Garant předmětu: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (5 kreditů)
 
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška24 h0 h
     cvičení6 h0 h
     seminář24 h0 h
     konzultace2 h0 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku22 h0 h
     příprava na průběžný test25 h0 h
     příprava prezentace12 h0 h
     zpracování seminární práce23 h0 h
Celkem140 h0 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
žádné
 
Metody předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
MACKAY, D. Sustainable Energy - without the hot air.  [online]. 2009. URL: http://www.withouthotair.com/download.html.
DEMIRBAS, A. Biofuels: securing the planet’s future energy needs. London: Springer, 2009. 336 s. ISBN 978-1-84882-010-4.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2014/2015, LS 2013/2014   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: angličtina
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Bc. Alena Hooperová dne 5. 1. 2016.

Typ výstupu: