Sylabus predmetu GBC - Geobiocenology (FH - SS 2015/2016)


     Čeština          Angličtina          


Course code: GBC
Course title in Czech:
Geobiocenology
Course title in English:
Geobiocenology
Semester:
SS 2015/2016
Mode of completion and number of credits:
Exam (4 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 2/2 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course:
bachelor
Course type: optional
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction: Czech
Course supervisor:
Course supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Faculty:
Faculty of Horticulture
Teachers:
Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (instructor, lecturer)
doc. Ing. Jan Lacina, CSc. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites: (Botany for Landscape Architects II or Botany or Special Forest Botany) and (Soil Science or Soil Science or Forest Soil Science)
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
Student should be familiar with the methodical process of landscape differentiation by geobiocoenological typology. Special attention is given to the application of knowledge in landscape planning and protection of the nature.
 
Course content:
1.
Geobiocenology and Landscape Ecology (allowance 2/0)
 
a.
The link of prof. A. Zlatník
b.
Individual and typological landscape division, comparison of different classification systems of vegetation and biota

2.
Biogeographycal frames of vegetation of Czech Republic (allowance 2/0)
3.
Geobiocenological typology (allowance 8/4)
4.The principals of konstruction of map of groups of types of geobiocenes (allowance 0/4)
5.
Differentiation of the current state of the landscape, habitat and landscape mapping (allowance 3/2)
6.
Categorization of geobiocenosis according to the intensity of anthropogenic impact and degree of ecological stability (allowance 2/0)
7.
Examples of applications of Geobiocoenology and landscape ecology (allowance 8/4)
8.
Excursions (allowance 0/0)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
lecture25 h
practice
14 h
field work
16 h
professional educational excursion
20 h
preparation for exam
12 h
writing of seminar paper
25 h
Total112 h
 
Assessment methods:
Credit requirements:
1. participation in seminars and field excursions
2. seminary project
Oral exam:
Students demonstrate sufficient knowledge of geobiocenological typological system and it's application in landscape planning and protection of nature.
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
ZLATNÍK, A. Ekologie krajiny a geobiocenologie. 1st ed. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1975. 172 p.
AMBROS, Z. -- ŠTYKAR, J. Geobiocenologie I. Brno: MZLU v Brne, 2004. 80 p. ISBN 80-7157-397-3.
BUČEK, A. -- LACINA, J. Geobiocenologie II. Geobiocenologická typologie krajiny České republiky. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 251 p. ISBN 978-80-7375-046-6.
ZLATNÍK, A. Lesnická fytocenologie. 1st ed. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1978. 495 p. Lesnictví, myslivost a vodní hospodářství.
Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability: Metodika pro zpracování dokumentace. 1st ed. Brno: Nakladatelství Doplněk, 1995. 122 p. ISBN 80-85765-55-1.
CULEK, M. Biogeografické členění České republiky. Praha: Enigma, 1995. 347 p. ISBN 80-8536-880-3.
CULEK, M. a kol. Biogeografické členění České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. 589 p. ISBN 80-86064-82-4.
Kol. Katalog biotopů České republiky = Habitat catalogue of the Czech Republic. 2nd ed. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 445 p. ISBN 978-80-87457-02-3.

Course listed in study plans for this semester:
-- item not defined --
 
Course listed in previous semesters: SS 2019/2020, SS 2018/2019, WS 2018/2019, SS 2017/2018, SS 2016/2017, SS 2014/2015 (and older)
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. Pavel Čech on 11/23/2015.

Typ výstupu: