Sylabus předmětu VDPZ - Využití DPZ pro monitorování lesa (LDF - 2015/2016 - doktorská studia)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VDPZ
Název předmětu česky: Využití DPZ pro monitorování lesa
Název předmětu anglicky:
Use of Remote Sensing for Forest and Monitoring
Semestr:
2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Kamil Král, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Kamil Král, Ph.D. (garant)
Ing. Lucie Zejdová, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Doplnit a prohloubit znalosti o dálkovém průzkumu Země a zejména o jeho aplikacích v lesnictví. Předmět se zabývá jak praktickými analýzami různých dat DPZ, tak teoretickými základy.
 
Obsah předmětu:
1.
Proces DPZ a jeho výsledky (dotace 0/0)
2.
Záznam energie snímacím zařízením (dotace 0/0)
3.
Současné typy dat pro monitorování lesa (dotace 0/0)
 
a.
nosiče a typy senzorů
b.
typy družic a jejich charakteristika
c.
snímek a záznam
d.laserové skenování
e.
radarové snímání

4.
Interakce radiace s atmosférou a s objekty (dotace 0/0)
5.
Analýza a interpretace dat (dotace 0/0)
 
a.interpretační znaky a klíče vegetace
b.monitoring změn a poškození lesů
c.
lesnické aplikace

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
konzultace
5 h
0 h
příprava na zkoušku30 h0 h
příprava prezentace5 h0 h
zpracování projektů
60 h
0 h
Celkem
100 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Doktorská komisionální zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Remote sensing and geographical information systems for environmental studies: applications in forestery. Frankfurt am Main: J.D. Sauerländer's Verlag, 2005. 407 s. ISBN 3-7939-5138-3.
Remote sensing of forest environments: concepts and case studies. Boston: Kluwer Academic Publishers, 519 s. ISBN 1-4020-7405-0.
ADAMS, J B. -- GILLESPIE, A R. Remote sensing of landscapes with spectral images : a physical modeling approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 362 s. ISBN 978-0-521-66221-5.

Doporučená:
HALOUNOVÁ, L. -- PAVELKA, K. Dálkový průzkum Země. 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2008. 192 s. ISBN 978-80-01-03124-7.
MACHALA, M. Využití objektově orientované analýzy obrazu (OBIA) pro mapování rozdělení lesa na základě leteckých snímků a dat LiDAR. Diplomová práce. Brno: MENDELU Brno, 2011. 105.
LILLESAND, T M. -- KIEFER, R W. -- CHIPMAN, J W. Remote Sensing and Image Interpretation. 5. vyd. New York: John Wiley & Sons, 2004. 763 s. ISBN 0-471-15227-7.
Remote sensing with IDRISI Taiga: a beginner's guide. Hong Kong: GeoCarto, 2009. 297 s. ISBN 978-962-8226-27-6.
JENSEN, J R. Remote sensing of the environment : an earth resource perspective. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2000. 544 s. Prentice Hall series in geographic information science. ISBN 0-13-489733-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 17. 12. 2015.

Typ výstupu: