Course syllabus RRPOLA - Politologie v AJ (FRRMS - ZS 2015/2016)


     Czech          English          


Kód předmětu:
RRPOLA
Název předmětu česky: Politologie v AJ
Název předmětu anglicky:
Political Science in English
Semestr:
ZS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 3/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Dr. Leopold Radauer (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Karl Peter Ripplinger (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
The aim of the course is to introduce the basic concepts and ideology of contemporary political science.
 
Obsah předmětu:
1.Politologie jako věda o politice (dotace 2/1)
2.Politika (polity, politics, policy) -- výchozí kategorie politologie (dotace 4/2)
3.
Politika v tradiční a moderní společnosti (dotace 2/1)
4.Politické jednání (dotace 4/2)
5.
Vyjadřování politických zájmů (dotace 2/1)
6.
Politický systém (dotace 2/1)
7.
Politické strany (dotace 2/1)
8.
Politická komunikace (dotace 2/1)
9.
Politický systém v ČR (dotace 2/1)
10.Politické ideologie I (dotace 0/2)
11.
Politické ideologie II (dotace 0/2)
12.
Politické ideologie III (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
příprava na zkoušku
70 h
příprava prezentace
56 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
The course will conclude with an examination (10 open questions required is min. 60% correct answers). Seminar presentation is required.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HEYWOOD, A. Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. 478 s.
ISLAM, S. -- MOTEN, A. Introduction to Political Science. Singapore: Thompson Learning, 2006. 428 s. ISBN 981-265-603-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 24. 11. 2015.

Type of output: